HP LaserJet 1320 Printer series - Vieno lapo įvesties anga (1 dėklas)

background image

Vieno lapo įvesties anga (1 dėklas)

Naudokite vieno lapo įvesties angą, jeigu norite, kad spausdintuvas spausdintų ant vieno
popieriaus lapo, voko, atviruko ar skaidrės. Šią angą taip pat naudokite ir tada, kai norite
išspausdinti pirmąjį puslapį ant skirtingos spausdinimo medžiagos nei likusioji dokumento
dalis.

Spausdinimo medžiagos kreiptuvai užtikrina, kad lapai būtų teisingai ir tiesiai paduodami į
spausdintuvą (padeda išvengti įžambių atspaudų). Dėdami spausdinimo medžiagą,
nustatykite spausdinimo medžiagos kreiptuvus taip, kad jie atitiktų naudojamos medžiagos
plotį.

Pastaba

Spausdintuvas iš pradžių automatiškai spausdina ant lapo, įdėto į vieno lapo įvesties angą, ir
tik tuomet spausdina ant medžiagos, esančios pagrindiniame įvesties dėkle.

Išsamesnė informacija apie spausdinimo medžiagos tipus pateikta skyriuje

Popieriaus ir kitų

spausdinimo medžiagų pasirinkimas

.