HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo medžiagos specifikacijos

background image

Spausdinimo medžiagos specifikacijos

HP LaserJet spausdintuvų spausdinimo kokybė yra ypač aukšta. Spausdintuvai gali
spausdinti ant įvairių medžiagų, įskaitant popieriaus lapus (taip pat ir perdirbto popieriaus),
vokus, lipdukus, skaidres, pergamentinį popierių ir nestandartinio dydžio popieriaus lapus.
Spausdintuvo darbui ir spausdinimo kokybei įtakos turi spausdinimo medžiagos svoris,
pluoštas ir drėgmės kiekis.

Spausdintuvas gali spausdinti ant įvairaus popieriaus ir kitos spausdinimo medžiagos, kaip
nurodyta šiame vartotojo vadove. Naudojant medžiagą, kuri neatitinka reikalavimų, gali kilti
toliau išvardytos problemos.

Bloga spausdinimo kokybė;

padidėjusi medžiagos įstrigimo galimybė;

priešlaikinis spausdintuvo dalių susidėvėjimas (reikės remonto).

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite tik popierių ar kitą spausdinimo medžiagą,
pažymėtą HP ženklu. "Hewlett-Packard" negali rekomenduoti jokių kitų bendrovių
gaminamos spausdinimo medžiagos. HP negali kontroliuoti spausdinimo medžiagos
kokybės, jei ji nėra pačios HP produktas.

Spausdinimo medžiaga gali atitikti visus šiame vartotojo vadove aprašytus reikalavimus, o
spausdinimo rezultatas vis tiek Jūsų netenkins. Taip gali būti dėl netinkamo naudojimo,
netinkamos temperatūros ar drėgmės ar dėl kitų dalykų, kuriems "Hewlett-Packard" neturi
įtakos.

Prieš įsigydami didelį spausdinimo medžiagos kiekį įsitikinkite, kad ji atitinka šiame vartotojo
vadove ir HP LaserJet spausdintuvų serijos vadove išdėstytus reikalavimus. Nurodymus dėl
spausdinimo medžiagos pasirinkimo galite atsisiųsti iš svetainės adresu

http://www.hp.com/

support/ljpaperguide/

arba žiūrėkite skyrių

Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas

,

kuriame rasite informaciją apie tai, kaip tokius nurodymus užsisakyti. Visada išbandykite
spausdinimo medžiagą prieš įsigydami didesnį jos kiekį.

Dėmesio!

Jei naudosite "Hewlett-Packard" reikalavimų neatitinkančios spausdinimo medžiagos, galite
sugadinti spausdintuvą, kurį teks remontuoti. Tokių remonto atvejų neapima "Hewlett-
Packard" garantija ar kitos sutartys dėl remonto.