HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdintuvo derinimo pultas

background image

Spausdintuvo derinimo pultas

Spausdintuvo derinimo pulte yra keturios lemputės ir du mygtukai. HP LaserJet 1320nw
spausdintuvo derinimo pulte viršutinėje dalyje yra papildoma lemputė. Šios lemputės rodo
spausdintuvo būklę.

1

Bevielės jungties lemputė: (tik HP LaserJet 1320nw spausdintuve) jei bevielė jungtis nustatyta ir
tinkamai veikia, ši lemputė šviečia nemirksėdama. Jeigu lemputė nešviečia, jokių veiksmų
naudojant bevielę jungtį atlikti neįmanoma. Mirksinti bevielės jungties lemputė reiškia, kad
spausdintuvas bando nustatyti bevielę jungtį.

2

Spausdinimo kasetės lemputė: Nepertraukiamai šviečianti spausdinimo kasetės lemputė reiškia,
kad baigiasi dažai. Mirksinti spausdinimo kasetės lemputė reiškia, kad spausdinimo kasetė yra
išimta iš spausdintuvo.

3

Įspėjimo lemputė: žymi, kad spausdintuvo spausdinimo medžiagos įvesties dėklas yra tuščias,
spausdinimo kasetės durelės yra atidarytos, spausdinimo kasetė išimta arba kitas klaidas.
Išsamesnė informacija pateikta skyriuje

Spausdintuvo informacijos puslapiai

.

4

Lemputė "pasiruošęs": žymi, kad spausdintuvas paruoštas spausdinimui.

5

G

O

(vykdyti) mygtukas ir lemputė: norėdami išspausdinti bandomąjį puslapį ar tęsti spausdinimą

lapus paduodami rankiniu būdu, paspauskite ir atleiskite mygtuką

G

O

(vykdyti). Norėdami

išspausdinti konfigūracijos puslapį, paspauskite ir palaikykite mygtuką

G

O

(vykdyti) 5 sekundes.

6

C

ANCEL

(atšaukti) mygtukas: norėdami atšaukti vykdomą spausdinimą, paspauskite mygtuką

C

ANCEL

(atšaukti).

Pastaba

Lempučių signalai aprašyti skyriuje

Būklės rodikliai

.

6

Skyrius 1 Pagrindinė informacija apie spausdintuvą

LTWW