HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo parametrų pirmenybės tvarka

background image

Spausdinimo parametrų pirmenybės tvarka

Spausdinimo parametrai šiam spausdintuvui gali būti pakeisti trimis būdais: taikomojoje
programoje, spausdintuvo tvarkyklėje ir "HP toolbox" programoje. HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvo spausdinimo parametrus taip pat galite keisti ir per įdėtąjį tinklo serverį.
Spausdinimo parametrų pakeitimų svarba nustatoma atsižvelgiant į tai, kur šie pakeitimai
atliekami, kaip nurodyta toliau.

Pakeitimai taikomojoje programoje yra svarbiausi, todėl keičia bet kuriuos kitus
parametrus. Pakeitimai, atlikti taikomosios programos puslapio nustatymo dialogo lange,
keičia spausdinimo dialogo lange atliktus pakeitimus.

Pakeitimai, atlikti spausdintuvo tvarkyklėje (spausdintuvo savybių dialogo lange) keičia
nustatymus "HP toolbox" programoje. Pakeitimai, padaryti spausdintuvo tvarkyklėje,
nekeičia pakeitimų, atliktų taikomojoje programoje.

Pakeitimai, atlikti "HP toolbox" programoje ir įdėtajame tinklo serveryje yra mažiausiai
svarbūs.

Jei spausdinimo parametrus galima keisti daugiau nei vienu aukščiau išvardytų būdų,
naudokite tą, kuris pagal eiliškumą yra svarbesnis.

LTWW

Spausdintuvo programinė įranga

13