HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdintuvo programinės įrangos diegimas

background image

Spausdintuvo programinės įrangos diegimas

Toliau pateikti spausdintuvo diegimo įvairiose operacinėse sistemose nurodymai.

Spausdintuvo tvarkyklės diegimas Windows NT 4.0 sistemoje

Norėdami įdiegti spausdintuvo tvarkyklę, skirtą Windows NT 4.0, turite naudotis
spausdintuvo įdiegimo vedliu.

1. Spustelėkite Start (pradėti) ir pasirinkite komandą Settings (parametrai).

2. Spustelėkite skirtuką Printers (spausdintuvai).

3. Dukart spustelėkite Add Printer (pridėti spausdintuvą).

LTWW

Spausdintuvo programinė įranga

11

background image

4. Pasirinkite lizdą, prie kurio prijungtas spausdintuvas, ir spustelėkite Next (kitas).

5. Spustelėkite Have Disk (diskas yra). Spustelėkite Browse (peržiūrėti).

6. Pageidaujamą įdiegti tvarkyklę kompaktiniame diske galite rasti taip, kaip nurodyta

žemiau.

a. Iš katalogų sąrašo išsirinkite savo kalbą ir dukart ją spustelėkite.

b. Pasirinkite drivers (tvarkyklės) sąraše ir dukart spustelėkite.

c. Iš katalogų sąrašo išsirinkite savo operacinę sistemą ir dukart ją spustelėkite.

d. Iš katalogų sąrašo išsirinkite tvarkyklę ir dukart ją spustelėkite.

e. Spustelėkite OK (gerai) ir pasirinkite INF failą.

f.

Spustelėkite HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvą.
Paspauskite OK (gerai), kad prasidėtų diegimas.

7. Vykdykite ekrane pateiktas programos diegimo instrukcijas.

Spausdintuvo programinės įrangos diegimas, Windows XP (64 bitų) ir
Windows Server 2003 sistemose

Spausdintuvo tvarkyklės diegimo nurodymai pateikti operacinės sistemos dokumentacijoje.

Spausdintuvo programinės įrangos diegimas visose kitose operacinėse
sistemose

Į diskasukį įdėkite kartu su spausdintuvu gautą programinės įrangos kompaktinį diską.
Vykdykite įdiegimo nurodymus ekrane.

Pastaba

Jei pasveikinimo langas automatiškai neatsidaro, Windows užduočių juostoje spustelėkite
Start (pradėti), tada paspauskite Run (paleisti), įrašykite

Z:\setup

(

"Z"

yra Jūsų

kompaktinių diskų diskasukio pavadinimas) ir spustelėkite OK (gerai).