HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

background image

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

Spausdintuvo parametrus galima keisti spausdintuvo savybių lange. Galima keisti
standartinius parametrus, tokius kaip spausdinimo medžiagos formatas ir tipas, kelių
puslapių spausdinimas ant vieno lapo ("n" puslapių skaičiaus spausdinimas viename),
skiriamoji geba ir vandens ženklai. Spausdintuvo savybių langą atidaryti ir keisti galite vienu
iš žemiau nurodytų būdų.

Programoje, kurią naudojate spausdinti. Parametrus galima keisti tik šiai programai.

Windows operacinėje sistemoje. Taip standartinius parametrus galima pakeisti visiems
spausdinimo darbams.

Pastaba

Daugelyje programų naudojami skirtingi spausdintuvo savybių lango atidarymo būdai, todėl
tolesniame skyriuje aprašyti dažniausiai pasitaikantys būdai, naudojami Windows 98,
Windows 2000, Windows Me ir Windows XP sistemose.

Parametrų keitimas tik naudojamai programai

Pastaba

Čia pateiktas labiausiai įprastas būdas, nors skirtingose programose žingsniai gali skirtis.

1. Programos File (failas) meniu spustelėkite Print (spausdinti).

12

Skyrius 1 Pagrindinė informacija apie spausdintuvą

LTWW

background image

2. Dialogo lange Print (spausdinimas) spustelėkite Properties (ypatybės).

3. Pakeiskite parametrus ir spustelėkite OK (gerai).

Standartinių parametrų pakeitimas visiems būsimiems spausdinimo
darbams Windows 98, 2000 ir Me sistemose

1. Windows užduočių juostoje spustelėkite Start (pradėti), pasirinkite Settings (parametrai)

ir paspauskite skirtuką Printers (spausdintuvai).

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos

spausdintuvo piktogramą.

3. Spustelėkite Properties (ypatybės) (operacinėje sistemoje Windows 2000 taip pat galite

spustelėti Printing Preferences (spausdinimo nuostatos)).

4. Pakeiskite reikalingus parametrus ir spustelėkite OK (gerai).

Pastaba

Operacinėje sistemoje Windows 2000 daugelį šių funkcijų galite keisti dialogo lange Printing
Preferences
(spausdinimo nuostatos).

Standartinių parametrų pakeitimas visiems būsimiems spausdinimo
darbams Windows XP sistemoje

1. Windows užduočių juostoje spustelėkite Start (pradėti), pasirinkite Settings (parametrai)

ir paspauskite Printers and Faxes (spausdintuvai ir faksai).

2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos

spausdintuvo piktogramą.

3. Spustelėkite Properties (ypatybės) arba Printing Preferences (spausdinimo nuostatos).

4. Pakeiskite reikalingus parametrus ir spustelėkite OK (gerai).