HP LaserJet 1320 Printer series - Kur ieškoti daugiau informacijos?

background image

Kur ieškoti daugiau informacijos?

Vartotojo vadovas kompaktiniame diske: jame rasite išsamios informacijos apie
spausdintuvo naudojimą ir jo gedimų aptikimą bei šalinimą. Kompaktinis diskas pateiktas
kartu su spausdintuvu.

Operatyvioji pagalba: informacija apie spausdintuvo pasirinktis, kurios yra
spausdintuvo tvarkyklėse. Norėdami peržiūrėti pagalbos failą, kreipkitės operatyviosios
pagalbos iš spausdintuvo tvarkyklės.

HTML (operatyvusis) vartotojo vadovas: jame rasite išsamios informacijos apie
spausdintuvo naudojimą ir jo gedimų aptikimą bei šalinimą. Vadovą rasite internete
adresu

http://www.hp.com/support/lj1160/

arba

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

Prisijungę pasirinkite komandą Manuals (Vadovai).

2

Skyrius 1 Pagrindinė informacija apie spausdintuvą

LTWW