HP LaserJet 1320 Printer series - Griebimo ritinėlio keitimas

background image

Griebimo ritinėlio keitimas

Griebimo ritinėlis dėvisi net jei naudojate geros kokybės spausdinimo medžiagą. Tačiau
naudojant prastos kokybės medžiagą, griebimo ritinėlis dyla greičiau, tad jį reikia dažniau
keisti.

Jei spausdintuvas dažnai nepagriebia spausdinimo medžiagos, gali prireikti pakeisti arba
išvalyti griebimo ritinėlį. Kaip užsisakyti naują griebimo ritinėlį, žr.

Eksploatacinių medžiagų ir

priedų užsakymas

.

Dėmesio!

Ne iki galo atlikę šią procedūrą galite sugadinti spausdintuvą.

1. Ištraukite maitinimo laidą iš spausdintuvo ir palaukite, kol spausdintuvas atvės.

2. Atidarykite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

LTWW

Griebimo ritinėlio keitimas

75

background image

3. Išimkite pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas).

4. Atidarykite automatinio dvipusio spausdinimo dureles (tik HP LaserJet 1320 serijos

spausdintuvuose).

5. Padėkite spausdintuvą ant darbinio paviršiaus taip, kad priekinė jo pusė būtų nukreipta į

viršų.

76

Skyrius 5 Priežiūra

LTWW

background image

6. Patraukite baltas ąseles į išorę, tada pasukite jas į viršų.

7. Pastumkite dešiniąją ąselę į dešinę ir palikite ją šioje padėtyje likusios procedūros metu.

LTWW

Griebimo ritinėlio keitimas

77

background image

8. Pastumkite sujungtas griebimo ritinėlio dalis į dešinę, tada atidenkite kairiojo ritinėlio

galo dangtelį.

9. Išimkite griebimo ritinėlį.

78

Skyrius 5 Priežiūra

LTWW

background image

10. Įdėkite kairiąją naujojo griebimo ritinėlio pusę į kairiąją angą (1), tada įdėkite dešiniąją

pusę (turinčią rantuotą ašį) į dešiniąją angą.

11. Sukite ašelę, kol įrantos susikabins ir ašelė pateks į vietą.

12. Kairiojo galo dangtelį uždėkite virš ašelės, pastumkite dangtelį į dešinę, tada pasukite

ąselę žemyn į pradinę padėtį.

13. Pastumkite dešiniąją ąselę į kairę, tada pasukite ąselę žemyn į pradinę padėtį.

14. Padėkite spausdintuvą ant darbinio paviršiaus taip, kad jo viršus būtų nukreiptas į viršų.

LTWW

Griebimo ritinėlio keitimas

79

background image

15. Uždarykite priekines automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

16. Įdėkite spausdinimo kasetę atgal ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

17. Prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo, kad galėtumėte vėl jį įjungti.

80

Skyrius 5 Priežiūra

LTWW