HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kasetės srities valymas

background image

Spausdinimo kasetės srities valymas

Nevalykite spausdinimo kasetės srities per dažnai. Tačiau šios srities išvalymas gali
pagerinti atspaudų kokybę.

Atsargiai!

Prieš valydami spausdintuvą, jį išjunkite, ištraukite jo maitinimo laidą ir palaukite kol
spausdintuvas atvės.

1. Atidarykite spausdintuvo spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

Dėmesio!

Norėdami nesugadinti spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje šviesoje. Jei
reikia, uždenkite spausdinimo kasetę. Taip pat nelieskite spausdintuvo viduje esančio juodo
perkėlimo volelio, padaryto iš panašios į kempinę medžiagos. Palietę volelį galite sugadinti
spausdintuvą.

72

Skyrius 5 Priežiūra

LTWW

background image

2. Sausu pūkelių nepaliekančiu skudurėliu išvalykite bet kokias nuosėdas iš spausdinimo

medžiagos kelio srities ir spausdinimo kasetės ertmės.

3. Įdėkite spausdinimo kasetę atgal ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

4. Įjunkite maitinimo laidą atgal į spausdintuvą.

LTWW

Spausdintuvo valymas

73