HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo medžiagos kelio valymas

background image

Spausdinimo medžiagos kelio valymas

Jei spausdinimo metu atspaudai ištepami dažų taškeliais, išvalykite spausdinimo medžiagos
kelią. Šiam valymui naudojama skaidrė, geriausiai pašalinanti dulkes ir dažus iš spausdinimo
medžiagos kelio. Nenaudokite šiurkštaus popieriaus arba popieriaus, skirto dokumentams
spausdinti.

Pastaba

Naudodami skaidrės lapą pasieksite geriausių rezultatų. Jei neturite skaidrės, galite naudoti
kopijavimo medžiagą (70 to 900 g/m

2

), turinčią glotnų paviršių.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina ir lemputė "pasiruošęs" įsižiebusi.

2. Įdėkite medžiagą į įvesties dėklą.

3. Išspausdinkite valymo lapą vienu žemiau išvardytų būdų.

Atidarykite "HP toolbox" programą. Instrukcijos pateiktos skyriuje

"HP toolbox"

programos naudojimas

. Spustelėkite Troubleshooting (gedimų aptikimas ir

šalinimas) skirtuką, tada - Print Quality Tools (spausdinimo kokybės įrankiai).
Pasirinkite valymo lapą. Arba

Spausdintuvo derinimo pulte paspauskite ir laikykite nuspaudę

G

O

(vykdyti)

mygtuką, kol įsižiebs visos trys lemputės (apie 10 sekundžių). Kai įsižiebia visos trys
lemputės, atleiskite

G

O

(vykdyti) mygtuką.

Pastaba

Valymo procesas užtrunka apie 2 minutes. Valymo lapo eiga spausdinimo proceso metu bus
periodiškai sustabdoma. Neišjunkite spausdintuvo, kol spausdinimo procesas nesibaigė.
Norint kruopščiai išvalyti spausdintuvą, gali prireikti kelis kartus pakartoti valymo procesą.

74

Skyrius 5 Priežiūra

LTWW