HP LaserJet 1320 Printer series - Įdiegimo tinkle problemos

background image

Įdiegimo tinkle problemos

Jei kompiuteris neatranda HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn arba
HP LaserJet 1320nw spausdintuvo, atlikite žemiau išvardytus žingsnius.

1. Patikrinkite laidus, ar jie tinkamai prijungti. Patikrinkite visas toliau išvardytas jungtis.

Maitinimo laidai

Laidai tarp spausdintuvo ir koncentratoriaus arba komutatoriaus

Laidai tarp koncentratoriaus arba komutatoriaus ir kompiuterio

Laidai į ir iš modemo arba interneto jungties, jei tokie yra.

2. Įsitikinti, ar kompiuterio tinklo jungtys veikia tinkamai (tik "Windows" operacinėje

sistemoje), galite atlikę žemiau išvardytus veiksmus.

"Windows" darbalaukyje dukart spustelėkite My Network Places (mano tinklo
vietos) arba Network Neighborhood (tinklo kaimynai).

Spustelėkite Entire Network (visas tinklas) nuorodą.

Spustelėkite Entire Contents (visas turinys) nuorodą.

Dukart spustelėkite vieną iš tinklo piktogramų ir pažiūrėkite, ar pateiktas kelių
įrenginių sąrašas.

3. Patikrinti, ar tinklo jungtis yra aktyvi galite atlikę žemiau išvardytus veiksmus.

Patikrinkite tinklo lemputę tinklo (RJ-45) jungiklyje (spausdintuvo gale).

Jei viena lempučių įsižiebusi, vadinasi spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo.

Jei abi tinklo lemputės nedega, patikrinkite laido jungtis iš spausdintuvo į tinklų
sąsajos kompiuterį, komutatorių ar koncentratorių ir įsitikinkite, ar jungtys veikia.

Jei jungtys patikimai veikia, išjunkite spausdintuvo maitinimą, palaukite mažiausiai
10 sekundžių ir tada vėl įjunkite spausdintuvą.

126

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

4. Išspausdinti tinklo konfigūracijos puslapį galite paspaudę tinklo "Reset" (grįžties)

mygtuką, esantį spausdintuvo gale.

Tinklo konfigūracijos puslapyje patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas IP adresas
nėra nulinis.

Jei tinklo konfigūracijos puslapyje nepateiktas galiojantis, ne nulinis IP adresas,
grąžinkite standartinius gamyklinius nustatymus vidiniame HP Jetdirect spausdinimo
serveryje. Norėdami grąžinti nustatymus vidiniame HP Jetdirect spausdinimo
serveryje, išjunkite spausdintuvą. Spausdami "Reset" (grįžties) mygtuką
spausdintuvo gale, vėl įjunkite spausdintuvą. Palaikykite nuspaudę "Reset" (grįžties)
mygtuką, kol spausdintuvas pereis į parengties būklę (nuo 5 iki 30 sekundžių).

Kai spausdintuvas pereina į parengties būklę, palaukite dvi minutes ir išspausdinkite
dar vieną tinklo konfigūracijos puslapį. Jame patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas
galiojantis IP adresas.

Jei IP adresas vis tiek yra nulinis, žr. skyrių

Kontaktiniai HP adresai

.

LTWW

Įdiegimo tinkle problemos

127

background image

128

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

A