HP LaserJet 1320 Printer series - Įvesties dėklai

background image

Įvesties dėklai

Norėdami pašalinti įstrigusią spausdinimo medžiagą iš įvesties dėklų, atlikite žemiau
išvardytus veiksmus.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės aštriais
galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

116

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

2. Pasukite žalius atlaisvinimo svertus žemyn.

3. Atidarykite vieno lapo įvesties angos (1 dėklas) dureles.

4. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

117

background image

5. Uždarykite vieno lapo įvesties angos (1 dėklas) dureles.

6. Atidarykite pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas).

7. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

118

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

8. Jei spausdinimo medžiagos nesimato, atidarykite spausdinimo kasetės dureles, išimkite

spausdinimo kasetę ir pasukite viršutinį medžiagos kreiptuvą. Atsargiai traukite
spausdinimo medžiagą į viršų ir iš spausdintuvo.

9. Uždarykite pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas).