HP LaserJet 1320 Printer series - Automatinis dvipusio spausdinimo kelias

background image

Automatinis dvipusio spausdinimo kelias

Norėdami pašalinti spausdinimo medžiagą, įstrigusią automatiniame dvipusio spausdinimo
kelyje, atlikite žemiau išvardytus žingsnius.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės aštriais
galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Pasukite žalius atlaisvinimo svertus žemyn.

122

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

3. Išimkite pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas).

4. Paspauskite žemyn žalią svertą ant automatinio dvipusio spausdinimo kelio durelių,

esančių spausdintuvo priekyje.

5. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

123

background image

6. Uždarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

7. Įdėkite pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas) atgal į spausdintuvą.

8. Atidarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles spausdintuvo galinėje pusėje.

124

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

9. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

10. Uždarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

125