HP LaserJet 1320 Printer series - Išvesties dėtuvė

background image

Išvesties dėtuvė

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės aštriais
galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

119

background image

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik
už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.