HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kasetės sritis

background image

Spausdinimo kasetės sritis

Norėdami pašalinti įstrigusią spausdinimo medžiagą iš spausdinimo kasetės srities, atlikite
žemiau išvardytus veiksmus.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės aštriais
galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1. Atidarykite spausdintuvo spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

Dėmesio!

Norėdami nesugadinti spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje šviesoje.

114

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

2. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

3. Pasukite žalius atlaisvinimo svertus žemyn.

4. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

115

background image

5. Įdėkite atgal spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.