HP LaserJet 1320 Printer series - Būklės rodikliai

background image

Būklės rodikliai

Būklės rodiklių signalai

"Lemputė neįsižiebusi" simbolis

"Lemputė įsižiebusi" simbolis

"Lemputė mirksi" simbolis

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Iniciacija/paleidimas

Kai spausdintuvas yra
paleidimo būsenoje, lemputės
"vykdyti","pasiruošęs" ir
"įspėjimas" įsižiebia viena po
kitos (ciklo dažnis 500 ms).

Iniciacijos metu spausdintuvas
nereaguos į spaudžiamus
mygtukus.

LTWW

Būklės rodikliai

89

background image

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Pakartotinio konfigūravimo
iniciacija

Spausdintuvo paleidimo metu
galite nustatyti tam tikras
iniciacijos sekas, skirtas
pakartotinai konfigūruoti
spausdintuvą. Pasirinkus tokią
seką, kaip šaltasis pradinių
reikšmių nustatymas ("Cold
Reset"), lemputės įžiebiamos
viena po kitos, kaip ir iniciacijos/
paleidimo metu.

Pakartotinio konfigūravimo
metu spausdintuvas nereaguos
į spaudžiamus mygtukus.

"Pasiruošęs"

Spausdintuvas yra parengties
būklėje ("pasiruošęs"), kurios
metu nevykdoma jokia
spausdinimo užduotis.

Norėdami išspausdinti
konfigūracijos puslapį,
palaikykite nuspaudę

G

O

(vykdyti) mygtuką 5 sekundes.

Norėdami išspausdinti
bandomąjį puslapį, paspauskite
ir atleiskite

G

O

(vykdyti)

mygtuką.

Duomenų apdorojimas

Spausdintuvas apdoroja arba
gauna duomenis.

Atšaukti vykdomą užduotį galite
paspaudę

C

ANCEL

(atšaukti)

mygtuką.

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

90

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Užduoties atšaukimas

G

O

(vykdyti) mygtuko

paspaudimas neturi jokio
poveikio.

Baigus atšaukimo procesą,
spausdintuvas grįžta į
parengties būklę.

Rankinis padavimas arba
tęstinoji klaida

Tokios būklės priežastys
išvardytos žemiau.

Įjungtas rankinio padavimo
režimas

Nurodytame dėkle
pasibaigė popierius

Bendroji tęstinoji klaida

Atminties konfigūracijos
klaida

Individualioji arba
užduoties klaida

Norėdami panaikinti klaidą ir
išspausdinti išlikusius
duomenis, paspauskite

G

O

(vykdyti) mygtuką.

Jei klaida panaikinta
sėkmingai, spausdintuvas
pereina į duomenų apdorojimo
būklę ir baigia spausdinti.

Jei klaidos panaikinti nepavyko,
spausdintuvas grįžta į
tęstinosios klaidos būklę.

Įspėjimas

Tokios būklės priežastys
išvardytos žemiau.

Įvesties dėklas tuščias

Durelės atidarytos

Įstrigęs popierius

Spausdintuvas neįtraukė
spausdinimo medžiagos iš
dėklo

Jei pašalinę įstrigusią
medžiagą norite grąžinti
spausdintuvą į pradinę būklę,
paspauskite

G

O

(vykdyti)

mygtuką.

Įstrigusią medžiagą gali tekti
pašalinti rankiniu būdu, tuomet
paspauskite

G

O

(vykdyti)

mygtuką arba uždarykite
viršutinį dangtelį.

Jei klaidos panaikinti nepavyko,
spausdintuvas grįžta į įspėjimo
būklę.

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būklės rodikliai

91

background image

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Esminė klaida

Išjunkite, palaukite 10
sekundžių ir vėl įjunkite
spausdintuvą.

Jei negalite išspręsti šios
problemos, žr.

Kontaktiniai

HP adresai

.

Antrinė klaida

(tik HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvas)

Papildoma informacija apie
klaidą parodoma paspaudus
Go (vykdyti) mygtuką.
Lempučių signalai pasikeičia.
Daugiau informacijos apie
rodomus lempučių signalus žr.

Antrinės klaidos rodikliai

.

Atleidus Go (vykdyti) mygtuką,
spausdintuvas grįžta į antrinės
klaidos būklę.

Valymo puslapis

Valymo puslapio funkcijos
neįmanoma pasirinkti derinimo
pulte. Valymo puslapis gali būti
pasirinktas "HP toolbox"
programoje, kuri yra
spausdintuvo programinės
įrangos dalis.

Valymo metu spausdintuvas
nereaguos į spaudžiamus
mygtukus. Spausdintuvas
sulėtina variklio darbą ir
išspausdina puslapį.

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

92

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Baigiasi dažai

"Vykdyti", "pasiruošęs" ir
įspėjimo lempučių signalai
nepriklauso nuo šios būklės.

Įdėkite naują spausdinimo
kasetę.

Dažų nėra

Spausdinimo kasetė buvo
išimta iš spausdintuvo.

Įdėkite spausdinimo kasetę į
spausdintuvą.

Belaidė jungtis

"Vykdyti", "pasiruošęs" ir
įspėjimo lempučių signalai
nepriklauso nuo šios būklės.

Nereikia atlikti jokio veiksmo.

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būklės rodikliai

93

background image

Lempučių būklė

Spausdintuvo būklė

Veiksmas

Belaidės jungties nebėra

"Vykdyti", "pasiruošęs" ir
įspėjimo lempučių signalai
nepriklauso nuo šios būklės.

Nereikia atlikti jokio veiksmo.

Bandoma sudaryti belaidę jungtį

Lemputė "belaidė jungtis"
mirksi kas pusę sekundės.

"Vykdyti", "pasiruošęs" ir
įspėjimo lempučių signalai
nepriklauso nuo signalo
"belaidė jungtis".

Nereikia atlikti jokio veiksmo.

Grįžti į

Sprendimo paieška

.

Antrinės klaidos rodikliai

Antrinė klaida

Lemputė "įspėjimas"

Lemputė
"pasiruošęs"

Lemputė "vykdyti"

Vidinė HP Jetdirect
klaida.

įsižiebusi

išjungta

išjungta

DIMM kortelės ir lizdo
nesuderinamumo
klaida

išjungta

išjungta

įsižiebusi

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

94

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW