HP LaserJet 1320 Printer series - Bendrosios Macintosh problemos

background image

Bendrosios Macintosh problemos

Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų punktų, kuris geriausiai apibūdina problemą.

Problemos "Chooser" (Macintosh pagalbinė programa) programoje

Spausdinimo klaidos

USB problemos

OS X problemos

Problemos "Chooser" (Macintosh pagalbinė programa) programoje

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

"LaserWriter" piktograma
nerodoma "Chooser"
programoje.

(HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvas)

Neteisingai įdiegta programinė
įranga.

"LaserWriter 8" tvarkyklė turėtų
būti Mac OS operacinės
sistemos dalis. Įsitikinkite, kad
"LaserWriter" tvarkyklė yra
"Extensions" (plėtiniai)
kataloge, esančiame sistemos
kataloge. Jei "LaserWriter"
tvarkyklės nėra, įdiekite ją iš
turimo Mac OS kompaktinio
disko.

HP LaserJet spausdintuvo
tvarkyklės piktograma
nerodoma "Chooser"
programoje.

(HP LaserJet 1160
spausdintuvas)

Neteisingai įdiegta programinė
įranga.

Dar kartą įdiekite programinę
įrangą.

Spausdintuvo pavadinimas
nerodomas spausdintuvų
sąraše.

Įsitikinkite, kad laidai teisingai
sujungti, spausdintuvas
įjungtas, ir lemputė
"pasiruošęs" įsižiebusi.

Patikrinkite, ar įdiegta
spausdintuvo tvarkyklė.

Įsitikinkite, kad "Chooser"
programoje pasirinkta teisinga
tvarkyklė.

HP LaserJet 1160
spausdintuvui naudokite
HP LaserJet tvarkyklę.

HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvui naudokite
"LaserWriter 8" tvarkyklę.

LTWW

Bendrosios Macintosh problemos

95

background image

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklė
automatiškai nenustato
pasirinkto spausdintuvo, net jei
spustelėjote "Auto Setup"
(automatinis nustatymas)
"Chooser" programoje.

(HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvas)

Dar kartą įdiekite spausdintuvo
programinę įrangą.

Pasirinkite kitą "PostScript"
spausdintuvo aprašymo failą.

Spausdinimo klaidos

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Negalite naudotis kompiuteriu,
kai spausdintuvas atlieka
spausdinimo užduotį.

Nebuvo pasirinktas fono
spausdinimo režimas
("Background Printing").

LaserWriter 8.3

Įjunkite fono spausdinimo
režimą "Chooser" programoje.
Pranešimai apie būklę bus
nukreipiami į spausdinimo
monitorių ("Print Monitor"),
todėl galėsite tęsti darbą, kai
kompiuteris apdoroja
spausdintuvui siunčiamus
duomenis.

LaserWriter 8.4 ir vėlesnė
versija

Pasirinkite "File" (failas), "Print
Desktop" (spausdinimo
darbalaukis) ir "Background
Printing" (fono spausdinimo
režimas).

Įdėtasis "PostScript" (EPS)
failas nespausdina teisingų
šriftų.

Ši problema pasitaiko
naudojant kai kurias
taikomąsias programas.

Prieš spausdindami
pabandykite įkelti į
spausdintuvą EPS faile
saugomus šriftus.

Failą išsiųskite ASCII formatu
vietoj dvejetainio formato.

Nespausdinami "New York",
"Geneva" arba "Monaco" šriftai.

"Page Setup" (puslapio
nustatymai) dialogo lange
pasirinkite "Options"
(pasirinktys) ir panaikinkite
pakeičiančiųjų šriftų pasirinktį.

Problemos "Chooser" (Macintosh pagalbinė programa) programoje (tęsinys)

96

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

USB problemos

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Negalite spausdinti naudodami
USB kortą, įsigytą iš trečiosios
šalies.

Taip gali atsitikti, jei programinė
įranga USB spausdintuvams
nėra įdiegta.

Įdėjus trečiosios šalies USB
kortą, gali prireikti "Apple's
USB Adapter Card Support"
("Apple USB" adapterio kortos
palaikymo) programos.
Naujausią šios programos
versiją galite atsisiųsti iš
"Apple" svetainės internete.

LTWW

Bendrosios Macintosh problemos

97

background image

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Prie USB prijungtas HP
LaserJet spausdintuvas
nerodomas "Chooser"
programoje.

Šią problemą gali sukelti tiek
programinės įrangos klaida,
tiek techninės įrangos dalis.

Programinės įrangos gedimų
aptikimas ir šalinimas

Patikrinkite, ar Jūsų
Macintosh kompiuteryje
palaikomas USB.

Patikrinkite, ar Jūsų
Macintosh kompiuteryje
įdiegta "Mac OS 8.6" arba
vėlesnė versija.

Techninės įrangos gedimų
aptikimas ir šalinimas

Patikrinkite, ar
spausdintuvas įjungtas.

Patikrinkite, ar USB laidas
prijungtas teisingai.

Patikrinkite, ar naudojate
tinkamą greitojo ryšio
("high-speed") USB laidą.

Patikrinkite, ar nėra
prijungta per daug USB
įrenginių, naudojančių tos
pačios grandinės energiją.
Atjunkite visus prie
grandinės prijungtus
įrenginius ir įjunkite
spausdintuvo laidą į USB
lizdą valdančiajame
kompiuteryje.

Patikrinkite, ar grandinėje
nėra daugiau nei dviejų
nuosekliai prijungtų USB
koncentratorių,
nemaitinamų elektros
energija. Atjunkite visus
prie grandinės prijungtus
įrenginius ir įjunkite
spausdintuvo laidą į USB
lizdą valdančiajame
kompiuteryje.

Pastaba

"iMac" klaviatūra yra USB
koncentratorius, nemaitinamas
elektros energija.

"LaserWriter" tvarkyklė nerodo
USB įrenginių "Chooser"
programoje.

Nustatyti HP LaserJet 1320
serijos spausdintuvui naudokite
"Apple Desktop utility"
(pagalbinę darbalaukio)
programą.

USB problemos (tęsinys)

98

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

OS X problemos

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Nerodomos spausdintuvo
savybės.

Spausdintuvui nustatytas
neteisingas "PostScript"
spausdintuvo aprašymo failas
(PPD).

Patikrinkite, kuris "PostScript"
spausdintuvo aprašymo failas
yra pasirinktas, pagal žemiau
pateiktas instrukcijas.

"Print" (spausdinimas) dialogo
lange spustelėkite Summary
(suvestinė). Patikrinkite, ar
"PPD for:" (""PostScript"
spausdintuvo aprašymo failas
skirtas:") nustatymas yra
teisingas.

Jei šis nustatymas neteisingas,
ištrinkite spausdintuvą iš "Print
center" (spausdinimo centras)
programos ir vėl jį pridėkite.
Gali tekti rankiniu būdu
pasirinkti "PostScript"
spausdintuvo aprašymo failą
(PPD).

Naudojant OS X v10.2,
spausdintuvas nenaudoja
"Rendezvous" (randevu)
(mDNS)

Gali prireikti atnaujinti vidinę
HP Jetdirect kortą į versiją,
palaikančią "Rendezvous"
(randevu).

2 dėklas nerodomas kaip
įdiegta savybė, nors ir yra
įdėtas į spausdintuvą.

(tik HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvas)

Rankiniu būdu pasirinkti
įdiegiamas savybes galima tik
"Mac OS X v10.2" ir vėlesnės
versijos sistemoje.

LTWW

Bendrosios Macintosh problemos

99