HP LaserJet 1320 Printer series - Atspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas

background image

Atspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas

Trūksta grafinių vaizdų, teksto arba lapai tušti

Puslapio formatas yra kitoks, nei išspausdinus kitu spausdintuvu

Grafinio vaizdo kokybė

Atspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar
neužbaigtas

Įdiegiant programinę įrangą, galėjo būti pasirinkta neteisinga spausdintuvo tvarkyklė.
Įsitikinkite, kad spausdintuvo savybių lange pasirinkta HP LaserJet 1160 arba
HP LaserJet 1320 spausdintuvo tvarkyklė.

Jei tam tikras failas išspausdinamas su iškraipytu tekstu, problema gali būti pačiame
faile. Jei tekstas iškraipomas spausdinant iš tam tikros taikomosios programos,
problema gali būti pačioje programoje. Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama spausdintuvo
tvarkyklė.

Problema gali būti taikomojoje programoje, kurią naudojate spausdindami. Pabandykite
spausdinti naudodami kitą programą.

Lygiagretusis laidas gali būti blogai prijungtas arba pažeistas. Pabandykite atlikti žemiau
išvardytus veiksmus.

Atjunkite ir vėl prijunkite abu laido galus.

Pabandykite dar kartą atspausdinti užduotį, kurią anksčiau atspausdinti pavyko.

Jei įmanoma, prijunkite laidą ir spausdintuvą prie kito kompiuterio ir pabandykite
atspausdinti užduotį, kurią anksčiau atspausdinti pavyko.

Pabandykite naudoti naują su IEEE-1284B suderintą lygiagretųjį 3 m ar trumpesnį
laidą. Žr. skyrių

Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas

.

Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Atjunkite lygiagretųjį laidą ir patikrinkite, ar
nepažeisti jo galai. Vėl prijunkite lygiagretųjį laidą ir patikrinkite, ar jungtys yra
pakankamai tvirtos. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio
tiesiogiai. Atjunkite visas skirstomąsias dėžes, juostinius atsarginės kopijos įtaisus,
saugos raktus ar bet kuriuos kitus įrenginius, prijungtus tarp lygiagrečiųjų prievadų
kompiuteryje ir spausdintuve. Šie įrenginiai kartais gali kliudyti ryšiui tarp kompiuterio
ir spausdintuvo. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą bei kompiuterį.