HP LaserJet 1320 Printer series - Atspaudas per šviesus ar išblukęs

background image

Atspaudas per šviesus ar išblukęs

Baigiasi dažai. Daugiau informacijos rasite
skyriuje

Dažų perskirstymas

.

Spausdinimo medžiaga gali neatitikti
"Hewlett-Packard" specifikacijų (pavyzdžiui,
būti per drėgna ar per šiurkšti). Daugiau
informacijos rasite skyriuje

Spausdinimo

medžiagos specifikacijos

.

Jei visas puslapis per šviesus, vadinasi
nustatytas per mažas spausdinimo tankis
arba įjungtas dažų tausojimo
("EconoMode") režimas. Sureguliuokite
spausdinimo tankio nustatymą ir išjunkite
"EconoMode" režimą spausdintuvo savybių
lange. Daugiau informacijos rasite skyriuje

Dažų tausojimas

.