HP LaserJet 1320 Printer series - Pilkas fonas

background image

Pilkas fonas

Įsitikinkite, kad vieno lapo įvesties anga
(1 dėklas) yra savo vietoje.

Sumažinkite spausdinimo tankio nustatymą
"HP toolbox" programoje arba įdėtajame
tinklo serveryje. Taip sumažės ir fono
šešėliai. Žr. skyrių

"HP toolbox" programos

naudojimas

.

Pakeiskite spausdinimo medžiagą
lengvesne. Daugiau informacijos rasite
skyriuje

Spausdinimo medžiagos

specifikacijos

.

Patikrinkite spausdintuvo aplinką. Fono
šešėliai gali susidaryti ir dėl per mažo
drėgnumo aplinkos ore.

Įdėkite naują HP spausdinimo kasetę.
Instrukcijos pateiktos skyriuje

Spausdinimo

kasetės keitimas

.