HP LaserJet 1320 Printer series - Praleistos (tuščios) vietos

background image

Praleistos (tuščios) vietos

Gali būti pažeistas vienas spausdinimo
medžiagos lapas. Pabandykite užduotį
atspausdinti dar kartą.

Spausdinimo medžiagos drėgmės kiekis
pasiskirstęs netolygiai arba medžiagos
paviršiuje yra drėgnų dėmių. Pabandykite
spausdinti ant naujos spausdinimo
medžiagos. Daugiau informacijos rasite
skyriuje

Spausdinimo medžiagos

specifikacijos

.

Medžiaga pakuotėje yra prastos kokybės.
Gamybos proceso metu gali susidaryti
sritys, prie kurių nelimpa dažai. Pabandykite
naudoti kito tipo arba kito gamintojo
spausdinimo medžiagas.

Spausdinimo kasetė gali būti pažeista.
Daugiau informacijos rasite skyriuje

Spausdinimo kasetės keitimas

.

Pastaba

Jei problema išlieka, susisiekite su HP įgaliotuoju platintoju ar remonto darbų atstovu.