HP LaserJet 1320 Printer series - Įstrigęs popierius

background image

Įstrigęs popierius

Daugiau informacijos žr. skyriuje

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

.

Įsitikinkite, kad spausdinate ant spausdinimo medžiagos, atitinkančios reikalvimus.
Daugiau informacijos žr. skyriuje

Spausdinimo medžiagos specifikacijos

.

Įsitikinkite, kad medžiaga, ant kurios spausdinate, nėra susiraukšlėjusi, susisukusi ar
kitaip pažeista.

Patikrinkite, ar spausdintuvas neužsiteršęs. Daugiau informacijos rasite skyriuje

Spausdintuvo valymas

.

Jei spausdinate pasirinkę tiesioginį išvesties kelią, uždarykite ir vėl atidarykite dureles,
kad žali atlaisvinimo svertai užsidarytų.

Jei naudojate automatinio dvipusį spausdinimą, įsitikinkite, kad spausdinimo medžiagos
rodiklis nustatytas į tinkamą medžiagos formato padėtį.