HP LaserJet 1320 Printer series - Išspausdinta medžiaga neišvedama į teisingą vietą

background image

Išspausdinta medžiaga neišvedama į teisingą vietą

Pagal tai, į kurį išvesties kelią norite spausdinti, atidarykite arba uždarykite tiesioginės
išvesties dureles. Daugiau informacijos rasite skyriuje

Spausdinimo medžiagos keliai

.