HP LaserJet 1320 Printer series - "PostScript" klaidų aptikimas ir šalinimas

background image

"PostScript" klaidų aptikimas ir šalinimas

Žemiau aprašytos situacijos yra būdingos "PostScript" kalbai ir gali įvykti, kai naudojamos
kelios spausdintuvo kalbos.

Pastaba

Norėdami gauti išspausdintą arba ekrane parodytą žinutę įvykus "PostScript" klaidai,
atidarykite "Print Options" (spausdinimo nustatymų) dialogo langą ir spustelėkite
pageidaujamą pasirinktį šalia "PS Errors" ("PostScript" klaidos) skyriaus. Šiuos nustatymus
taip pat galite atlikti ir įdėtajame tinklo serveryje.

"PostScript" klaidos

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimai

Užduotis išspausdinta "Courier"
šriftu (standartiniu
spausdintuvo šriftu) vietoj Jūsų
pasirinkto šrifto.

Pasirinktas šriftas nebuvo
įkeltas. Prieš pat gaunant
"PostScript" spausdinimo
užduotį, galėjo būti atliktas
individualusis perjungimas PCL
užduočiai spausdinti.

Įkelkite pageidaujamą šriftą ir
vėl išsiųskite spausdinimo
užduotį. Patikrinkite šrifto tipą ir
vietą. Jei įmanoma, įkelkite į
spausdintuvą. Sutikrinkite su
programinės įrangos
dokumentacija.

"Legal" formato puslapis
išspausdinamas su
apkarpytomis paraštėmis.

Spausdinimo užduotis yra per
sudėtinga.

Siekiant sumažinti spausdinimo
užduoties sudėtingumą, gali
tekti išspausdinti užduotį
600 taškų viename colyje
raiška arba įdiegti daugiau
atminties.

Išspausdinamas "PostScript"
klaidos puslapis.

Spausdinimo užduotis gali būti
ne "PostScript" tipo.

Įsitikinkite, kad spausdinimo
užduotis yra "PostScript".
Patikrinkite, ar taikomoji
programa siekė išsiųsti
nustatymų ar "PostScript"
antraštės failą į spausdintuvą.

Ribos patikros klaida

Spausdinimo užduotis yra per
sudėtinga.

Siekiant sumažinti spausdinimo
užduoties sudėtingumą, gali
tekti išspausdinti užduotį
600 taškų viename colyje
raiška arba įdiegti daugiau
atminties.

VM klaida

Šrifto klaida

Pasirinkite neribotą šriftų
įkėlimą iš spausdintuvo
tvarkyklės.

Diapazono patikrinimas

Šrifto klaida

Pasirinkite neribotą šriftų
įkėlimą iš spausdintuvo
tvarkyklės.

Grįžti į

Sprendimo paieška

.

100

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW