HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdintuvo programinės įrangos problemos

background image

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

Problema

Sprendimas

Tvarkyklė, skirta HP LaserJet 1160 arba
HP LaserJet 1320 spausdintuvui, nerodoma
Printer (spausdintuvas) kataloge.

Dar kartą įdiekite spausdintuvo programinę
įrangą. "Windows" užduočių juostoje
spustelėkite Start (pradžia), pasirinkite
Programs (programos), tada -
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320
ir spustelėkite Uninstall (pašalinti). Išjunkite
spausdintuvą. Įdiekite spausdintuvo
programinę įrangą iš kompaktinio disko. Vėl
įjunkite spausdintuvą.

Pastaba

Uždarykite visas veikiančias taikomąsias
programas. Norėdami uždaryti programą, kurios
piktograma yra sistemos juostoje, perkelkite
žymeklį ant piktogramos ir spragtelėkite dešinįjį
pelės klavišą. Tada pasirinkite Close (uždaryti)
arba Disable (išjungti).

Pabandykite prijungti USB laidą prie kito
USB lizdo kompiuteryje.

Jei bandote spausdinti iš bendrojo
spausdintuvo, "Windows" užduočių juostoje
spustelėkite Start (pradžia), pasirinkite
Settings (nustatymai), tada - Printers
(spausdintuvai). Dukart spustelėkite "Add
Printer" (įdiegti spausdintuvą) piktogramą.
Vykdykite spausdintuvo įdiegimo vedlio
("Add Printer Wizard") nurodymais.

LTWW

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

105

background image

Problema

Sprendimas

Programinės įrangos diegimo metu buvo
parodytas pranešimas apie klaidą

Dar kartą įdiekite spausdintuvo programinę
įrangą. "Windows" užduočių juostoje
spustelėkite Start (pradžia), pasirinkite
Programs (programos), tada -
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320
ir spustelėkite Uninstall (pašalinti). Išjunkite
spausdintuvą. Įdiekite spausdintuvo
programinę įrangą iš kompaktinio disko. Vėl
įjunkite spausdintuvą.

Pastaba

Uždarykite visas veikiančias taikomąsias
programas. Norėdami uždaryti programą, kurios
piktograma yra užduočių juostoje, perkelkite
žymeklį ant piktogramos ir spragtelėkite dešinįjį
pelės klavišą. Tada pasirinkite Close (uždaryti)
arba Disable (išjungti).

Patikrinkite laisvos atminties kiekį tame
diske, kuriame įdiegiate programinę įrangą.
Jei reikia, išvalykite nereikalingas
programas, kad atlaisvintumėte kiek galima
daugiau atminties, ir vėl įdiekite
spausdintuvo programinę įrangą.

Jei būtina, įjunkite "Disk Defragmenter"
(disko defragmentavimo) programą ir, kai
programa baigs darbą, vėl padandykite
įdiekti spausdintuvo programinę įrangą.

Spausdintuvas yra parengties būklėje, tačiau
nieko nespausdina

Atspausdinkite konfigūracijos puslapį
naudodami spausdintuvo derinimo pultą ir
patikrinkite, ar spausdintuvas veikia.

Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai ir
atitinka specifikacijas. Tokie laidai - tai USB,
lygiagretieji laidai, tinklo ir maitinimo laidai.
Pabandykite pakeisti laidą.

Grįžti į

Sprendimo paieška

.

Spausdintuvo programinės įrangos problemos (tęsinys)

106

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW