HP LaserJet 1320 Printer series -  2 žingsnis: ar lemputė "pasiruošęs" įsižiebusi?

background image

2 žingsnis: ar lemputė "pasiruošęs" įsižiebusi?

Ar derinimo pulto lemputės atrodo taip, kaip pavaizduota šiame paveikslėlyje?

Pastaba

Derinimo pulto lempučių ir mygtukų aprašymas pateiktas skyriuje

Spausdintuvo derinimo

pultas

.

Taip

Toliau žr.

3 žingsnis: ar galite išspausdinti

bandomąjį puslapį?

86

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

Ne

Jei derinimo pulto lemputės atrodo kitaip, nei
aukščiau pateiktame paveikslėlyje, žr. skyrių

Būklės rodikliai

.

Jei negalite išspręsti šios problemos, žr.

Kontaktiniai HP adresai

.