HP LaserJet 1320 Printer series - Įrangos remontas ir pagalba

background image

Įrangos remontas ir pagalba

Jeigu įranga sugenda garantijos laikotarpiu, „Hewlett-Packard“ siūlo pasinaudoti toliau
aprašytomis galimybėmis.

„Hewlett-Packard“ remonto tarnyba: „Hewlett-Packard“ paims sugedusią įrangą,
suremontuos ją ir grąžins Jums per 5 - 10 dienų priklausomai nuo vietos, kurioje Jūs
esate.

„Hewlett-Packard“ įgaliotoji remonto įmonė: galite patys grąžinti spausdintuvą
vietinei įgaliotajai remonto įmonei.

168

Priedas E Remontas ir pagalba

LTWW