HP LaserJet 1320 Printer series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/Skaitmenys

"Bluetooth" belaidė technologija 38
"EconoMode" 43
"HP toolbox" programa

būklės skirtukas 32
dokumentacijos skirtukas 33
gedimų aptikimo ir šalinimo skirtukas 33
Įspėjimų skirtukas 33
peržiūra 31
spausdintuvo nustatymai 34
tinklo langas 34

"PostScript" spausdintuvų aprašymo failai 18
"PostScript", klaidos 100
1 dėklas (vieno lapo įvesties anga) 5
10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidžiam

spausdinimui 156

2 dėklas (pagrindinis įvesties dėklas) 7

A

akustika 131
anga

vieno lapo įvestis 5

aplinkos apsaugos programa 144
aplinkosaugos duomenys 130
apžvalga, spausdintuvas 5
atmintis

pridėjimas 161

atskyrimo plokštė, keitimas 82
automatinės dvipusio kelio durelės, užpakalinės 5
automatinis dvipusio spausdinimo kelias

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

122

automatinis dvipusis spausdinimas 59
automatinis spausdinimo medžiagos formato rinktuvas

dvipusiam spausdinimui 5

B

bandomasis puslapis 30
belaidis spausdinimas

"Bluetooth" technologija 38
IEEE802.11b/g standartas 38

belaidžio spausdinimo serveriai 156
bevielės jungties lemputė 5
bukletai, spausdinimas 68
būklės rodikliai 89
būklės skirtukas ("HP toolbox" programoje) 32

D

dažai

baigiasi 107
dėmės 109
išsklaidyti 113
netaisyklingos dažų dėmės 110
perskirstymas 158
spausdinimo kasečių saugojimas 157
spausdinimo kasetės durelės 5
spausdinimo kasetės keitimas 159
spausdinimo kasetės srities valymas 72
taškeliai 107
tausojimas 157

dažų tausojimas 157
derinimo pultas 6
dėklai, įvesties

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

116

dėklas

pagrindinė įvestis 5
vieno lapo įvestis 5

DIMM kortelė

išbandymas 164
išėmimas 164
pridėjimas 161

dokumentacijos skirtukas ("HP toolbox" programoje)

33

duomenys

elektriniai 132
fiziniai 134

durelės

spausdinimo kasetė 5
tiesioginė išvestis 5

dvipusio spausdinimo kelias, automatinis

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

122

dvipusis spausdinimas

automatinis 59
rankinis (būdas) 61

E

eksploatacinės medžiagos, užsakymas 154
eksploatacinių medžiagų būklės puslapis 30
eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas 154
Energy Star 144
EWS (įdėtasis tinklo serveris) 16
EWS (Įdėtasis tinklo serveris) 35

LTWW

Rodyklė

173

background image

F

FCC suderinamumas 139
firminis blankas

naudojimo nurodymai 48

firminis blankas, spausdinimas 56
formatas, medžiaga 19
formos, spausdinimas 56

G

garantija

gaminys 149
išplėstoji 169
spausdinimo kasetė 152

gedimų aptikimas ir šalinimas

"HP toolbox" programa 31
"PostScript" klaidos 100
atspaudas įžambus 111
bandomasis puslapis 87
banguotas 112
bendrosios Macintosh problemos 95
dažų dėmės 109
dažų taškeliai 107
iškraipytas tekstas 103
išlenktas 112
išsklaidyti dažai 113
išspausdintas lapas skiriasi nuo parodyto ekrane

103

išspausdintas puslapis ir lūkesčiai 88
kreipimasis į HP pagalbos tarnybą 88
lemputė "pasiruošęs" 86
Macintosh spausdinimo problemos 95
netaisyklingos dažų dėmės 110
neteisingos formos ženklai 111
neužbaigtas tekstas 103
per šviesus ar išblukęs atspaudas 107
pilkas fonas 109
popieriaus apdorojimo problemos 101
praleistos (tuščios) vietos 108
prasta grafinių vaizdų kokybė 104
raukšlės 112
spausdinimo kokybė 87
spausdintuvo – kompiuterio ryšys 87
spausdintuvo programinės įrangos problemos 105
spausdintuvo sąranka 86
sprendimai 86
suglamžytas 112
trūksta grafinių vaizdų ar teksto 103
tušti lapai 103
vertikalios linijos 108
vertikalūs pasikartojantys defektai 110

gedimų aptikimo ir šalinimo skirtukas ("HP toolbox"

programoje) 33

grafiniai vaizdai

prasta kokybė 104
trūksta 103

griebimo ritinėlis

keitimas 75
valymas 81

H

HP kontaktai 171
HP spausdinimo kasečių naudojimas 157

I

IEEE802.11b/g standartas 38
informacija, nuorodos pasirinktomis temomis 2
informacijos skirtukas (įdėtasis tinklo serveris) 36
išankstinės formos

naudojimo nurodymai 48

išėmimas, spausdinimo kasetė 10
iškraipytas tekstas 103
išplėstoji garantija 169
išvesties dėtuvė

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

119

išvesties dėtuvė, viršutinė

rankinis dvipusis spausdinimas 61

išvesties kelias, tiesioginės 8
įdėtasis tinklo serveris

apžvalga 16
eksploatacinių medžiagų būklė 36
eksploatacinių medžiagų užsakymas 37
informacijos skirtukas 36
įvykių ataskaita 36
konfigūracijos puslapis 36
naudojimas 35
nustatymų skirtukas 36
prietaiso būklė 36
produkto palaikymas 37
produkto registracija 37
spausdinimo informacijos puslapiai 36
tinklo nustatymų skirtukas 36

įjungimo/išjungimo jungiklis 5
įrankių rinkinys 15
įspėjimo lemputė 5
įspėjimų skirtukas ("HP toolbox" programoje) 33
įstrigusi spausdinimo medžiaga

pašalinimas 114

įstrigusio lapo pašalinimas (ištraukimas) 114
įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas 114
įvesties dėklai

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

116

įvesties dėklas

įdėjimas į vieno lapo įvesties angą (1 dėklas) 52
pagrindinis 5
pagrindinis (2 dėklas) 7
spausdinimo medžiagų įdėjimas 52
vieno lapo ivestis 7
vieno lapo įvestis 5

174

Rodyklė

LTWW

background image

J

jungiklis, maitinimas 5

K

kaip pagerinti spausdinimo kokybę? 107
keičiamos dalys 155
keitimas

atskyrimo plokštė 82
griebimo ritinėlis 75

keli puslapiai, spausdinimas ant vieno popieriaus lapo

67

kištukinis maitinimo lizdas 5
klaidos

"PostScript" 100
programinė įranga 105

konfigūracija

HP LaserJet 1160 spausdintuvas 3
HP LaserJet 1320 spausdintuvas 3
HP LaserJet 1320n spausdintuvas 4
HP LaserJet 1320nw spausdintuvas 4
HP LaserJet 1320tn spausdintuvas 4

konfigūracijos puslapis 30
kontrolės informacija

Kanados DOC taisyklės 142
pareiškimas apie atitikimą direktyvoms 140
pareiškimas apie Korėjos EMI 142
pareiškimas dėl lazerio saugumo Suomijai 143

kortelės

naudojimo nurodymai 48
spausdinimas 57

kreiptuvai, spausdinimo medžiaga

pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas) 7
vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) 7

L

laidas

lygiagretusis 23
USB 22

lemputė

pasiruošęs 5

lemputė "pasiruošęs" 5
lemputė "vykdyti" 5
Lemputė "vykdyti" 5
lemputės

bevielė jungtis 5
būklės rodikliai 89
dažai 5
įspėjimas 5
vykdyti 5

licencija, programinė įranga 151
lipdukai

naudojimo nurodymai 46
spausdinimas 55

lizdas lygiagrečiajai jungčiai

vieta 5

lizdas tinklo jungčiai, vidinė HP Jetdirect jungtis

vieta 5

lizdas, lygiagrečioji jungtis

vieta 5

lizdas, USB

vieta 5

lygiagretusis laidas, prijungimas 23

M

Macintosh

"PostScript" spausdintuvų aprašymo failai 18
programinė įranga 17

Macintosh kompiuteris

bendrosios problemos 95
gedimų aptikimas ir šalinimas 95
spausdinimo klaidos 96

maitinimo jungiklis 5
medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) 147
mygtukas "atšaukti" 5
mygtukas, atšaukti 5
mygtukas, vykdyti 5

N

n viename spausdinimas 67
naudojimo laikotarpis, spausdinimo kasetė 157
nestandartinio formato spausdinimo medžiaga,

spausdinimas 57

nustatymai, spausdinimo kokybė 42
nustatymų skirtukas (įdėtasis tinklo serveris) 36

O

operacinės sistemos, palaikomos 11
operatyvioji pagalba, spausdintuvo savybės 14

P

pagalba internete 2
pagalba, interneto svetainės 2
pagrindinis įvesties dėklas

vieta 5

pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas)

įdėjimas 52
spausdinimo medžiagos kelias 7

parametrai

pakeitimas tik naudojamai programai 12
standartinių parametrų keitimas operacinėse

sistemose Windows 98, 2000 ir Me 13

standartinių parametrų pakeitimas Windows XP

sistemoje 13

pasirinkimas

popierius 50
spausdinimo medžiaga 50

perdirbimas

HP spausdinimo medžiagų grąžinimo ir aplinkos

apsaugos programa 145

kur grąžinti kasetes 145

LTWW

Rodyklė

175

background image

perskirstymas, dažų 158
popieriaus apdorojimo problemos 101
popierius

naudojimas 45
palaikomi formatai 19
pasirinkimas 50
problemos ir sprendimai 45

priedai, užsakymas 154
prijungimas prie tinklo 24
programinė įranga

diegimas 11
Macintosh 17
palaikomos operacinės sistemos 11
problemos 105
programinės įrangos licencijavimo sutartis 151
spausdintuvo tvarkyklės, Macintosh 17
spausdintuvo tvarkyklės, Windows 15
svetainės, kurių failus galima atsisiųsti 2
Windows 15

R

rankinis dvipusis spausdinimas 61
rankinis padavimas spausdinant 40
registracija

įdėtasis tinklo serveris 37

remontas

HP kontaktai 171
įranga 168
įrangos remontas 168

S

skaidrės

naudojimo nurodymai 46
spausdinimas 55

spausdinimas

ant abiejų popieriaus pusių (automatinis) 59
ant abiejų popieriaus pusių (rankinis) 61
atšaukimas 41
bandomasis puslapis 30
bukletai 68
eksploatacinių medžiagų būklės puslapis 30
firminis blankas 56
formos, išankstinės 56
kelių puslapių spausdinimas ant vieno popieriaus

lapo 67

konfigūracijos puslapis 30
kortelės 57
lipdukai 55
n viename 67
nestandartinio formato spausdinimo medžiaga 57
rankinis padavimas 40
skaidrės 55
tinklo konfigūracijos puslapis 30
vandens ženklai 69
vokai 53

spausdinimas, vandens ženklų 69

spausdinimo kasetė

dažų perskirstymas 158
durelės 5
garantija 152
HP spausdinimo kasečių naudojimas 157
išėmimas 10
keitimas 159
kur grąžinti perdirbimui 145
naudojimo laikotarpis 157
saugojimas 157

spausdinimo kasetės lemputė 5
spausdinimo kasetės sritis

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

114

valymas 72

spausdinimo kokybė

"EconoMode" 43
atspaudas įžambus 111
banguotas 112
dažų dėmės 109
dažų taškeliai 107
išlenktas 112
išsklaidyti dažai 113
netaisyklingos dažų dėmės 110
neteisingos formos ženklai 111
nustatymai 42
optimizavimas pagal spausdinimo medžiagos tipus

44

per šviesus ar išblukęs atspaudas 107
pilkas fonas 109
praleistos (tuščios) vietos 108
raukšlės 112
suglamžytas 112
vertikalios linijos 108
vertikalūs pasikartojantys defektai 110

spausdinimo kokybės nustatymai 42
spausdinimo kokybės optimizavimas pagal

spausdinimo medžiagos tipus 44

spausdinimo medžiaga

įdėjimas 52
įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

114

naudojimo nurodymai 45
palaikomi formatai 19
pasirinkimas 50
rekomenduojama 50
spausdinimas ant nestandartinio formato

spausdinimo medžiagos 57

spausdinimas rankiniu būdu 40
spausdinimo kokybės optimizavimas pagal

spausdinimo medžiagos tipus 44

tipai, galintys sugadinti spausdintuvą 51
tipai, kurių negalima naudoti 50

spausdinimo medžiagos atrama 5

176

Rodyklė

LTWW

background image

spausdinimo medžiagos keliai

apžvalga 7
išvesties dėtuvė 9
pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas) 7
tiesioginės išvesties kelias 8
vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) 7

spausdinimo medžiagos kelias

valymas 74

spausdinimo medžiagos kreiptuvai

pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas) 7

spausdinimo medžiagos kreiptuvas

vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) 7

spausdinimo medžiagų įdėjimas

250 lapų įvesties dėklas (2 dėklas arba papildomas

3 dėklas) 52

vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) 52

spausdinimo parametrai, keitimas 13
spausdinimo užduoties atšaukimas 41
spausdintuvas

apžvalga 5
derinimo pultas 6
įrankių rinkinys 15
jungtys 21
pakavimas 170
programinė įranga 11
programinės įrangos problemos 105
specifikacijos 129
valymas 72

spausdintuvas, specifikacija 135
spausdintuvo

konfigūracijos 3

spausdintuvo informacijos puslapiai

bandomasis puslapis 30
eksploatacinių medžiagų būklės puslapis 30
konfigūracijos puslapis 30
tinklo konfigūracijos puslapis 30

spausdintuvo nustatymai

"HP toolbox" programa 34

spausdintuvo pakavimas 170
spausdintuvo savybės

atidarymas 12
operatyvioji pagalba 14

spausdintuvo spausdinimo medžiagos kreiptuvai

pagrindinis įvesties dėklas (2 dėklas) 7
vieno lapo įvesties anga (1 dėklas) 7

spausdintuvo tvarkyklė

diegimas 11
Macintosh 17
Windows 15

spausdintuvo tvarkyklės

svetainės, kurių failus galima atsisiųsti 2

specifikacija

atmintis 136
prievadai 137

specifikacijos

akustika 131
aplinkosauga 130
spausdinimo medžiaga 19
talpa ir kiti nominalūs dydžiai 135

sunki spausdinimo medžiaga, naudojimo nurodymai

48

T

tausojimas, dažų 157
tekstas

iškraipytas 103
trūksta 103

tiesioginės išvesties durelės 5
tiesioginės išvesties kelias

įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

120

rankinis dvipusis spausdinimas 64

tinklas

jungtys 24

tinklo konfigūracijos puslapis 30
tinklo langas ("HP toolbox" programoje) 34
tinklo nustatymų skirtukas (įdėtasis tinklo serveris) 36
tinklo serveris, įdėtasis 35
trūksta grafinių vaizdų 103
trūksta teksto 103
tušti lapai 103

U

USB

USB laido prijungimas 22

USB lizdas

vieta 5

V

valymas

griebimo ritinėlis 81
spausdinimo kasetės sritis 72
spausdinimo medžiagos kelias 74
spausdintuvas 72

vartotojo vadovo nuorodos 2
Vidinė HP Jetdirect tinklo jungtis

vieta 5

vieno lapo įvesties anga (1 dėklas)

apžvalga 7
įdėjimas 52
vieta 5

viršutinė išvesties dėtuvė

rankinis dvipusis spausdinimas 61

vokai

naudojimo nurodymai 46
spausdinimas 53

LTWW

Rodyklė

177

background image

178

Rodyklė

LTWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90938

*Q5927-90938*

*Q5927-90938*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.