HP LaserJet 1320 Printer series - Mac OS 9

background image

Mac OS 9

1. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), paspauskite Layout (išdėstymas) ir pasirinkite

Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

2. Jei Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių) žymimasis laukelis nerodomas,

atlikite toliau išvardytus veiksmus.

a. Darbalaukyje spustelėkite Printer queue (spausdinimo eilė).

b. Menu (meniu) juostoje pasirinkite Printing-Change Setup (spausdinimas - pakeisti

nustatymus).

c. Atidarę Installable Options-Change (galimos įdiegti pasirinktys - keisti) meniu

pasirinkite Duplex Unit (dvipusio spausdinimo blokas).

d. Atidarę To (į) meniu pasirinkite Installed (įdiegtos).

e. Spustelėkite OK (gerai).