HP LaserJet 1320 Printer series - Mac OS X

background image

Mac OS X

1. Pasirinkite File-Print (failas-spausdinti), paspauskite Duplex (dvigubas spausdinimas) ir

pasirinkite Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

2. Jei Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių) žymimasis laukelis nerodomas,

atlikite žemiau išvardytus veiksmus.

a. Atidarykite Print Center (spausdinimo centrą) (Printer Setup Utility (spausdintuvo

nustatymo paslaugų programą), jei įdiegta Mac OS X v10.3 sistema) ir spustelėkite
Printer queue (spausdinimo eilė).

b. Paspaudę Menu (meniu) skirtuką pasirinkite Printing-Show Info (spausdinimas -

rodyti informaciją).

c. Atidarę Installable Options-Change (galimos įdiegti pasirinktys - keisti) meniu

pažymėkite Duplex Unit (dvipusio spausdinimo blokas).

d. Spustelėkite Apply Changes (pritaikyti pakeitimus).

e. Uždarykite meniu.

60

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

Spausdinimas ant abiejų popieriaus pusių (rankinis dvipusis
spausdinimas)

Norint spausdinti ant abiejų popieriaus pusių (rankiniu dvipusio spausdinimo būdu), reikia
perleisti popierių per spausdintuvą du kartus. Galite spausdinti naudojant viršuje esančią
išvesties dėtuvę arba tiesioginės išvesties dureles. "Hewlett-Packard" rekomenduoja naudoti
viršuje esančią išvesties dėtuvę lengvam popieriui, o tiesioginės išvesties kelią – visoms
sunkioms spausdinimo medžiagoms, taip pat toms, kurios spausdinant sulinskta.

Pastaba

Šios savybės nėra operacinėje sistemoje Mac OS X.

Pastaba

Spausdinant ant abiejų lapo pusių rankiniu būdu spausdintuvas gali užsiteršti, dėl to
sumažės spausdinimo kokybė. Jei taip atsitiko, žiūrėkite nurodymus skyriuje

Spausdintuvo

valymas

.

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę
išvesties dėtuvę

Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos skirtingoms operacinėms sistemoms.

Windows

1. Patikrinkite, ar tiesioginės išvesties durelės yra uždarytos.

2. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

3. Paspaudę Device Settings (įrenginio nustatymai) skirtuką nustatykite rankinį dvipusį

spausdinimą.

LTWW