HP LaserJet 1320 Printer series - Windows

background image

Windows

Norėdami automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus pusių (tik HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvais), atlikite žemiau išvardytus veiksmus.

1. Patikrinkite, ar tiesioginės išvesties durelės yra uždarytos.

2. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP).

3. Spustelėję Finishing (baigimas) skirtuką, pasirinkite Print On Both Sides (spausdinti

ant abiejų pusių).

4. Išspausdinkite dokumentą.

LTWW

Automatinis dvipusis spausdinimas

59