HP LaserJet 1320 Printer series - Bukletų spausdinimas

background image

Bukletų spausdinimas

Bukletus galite spausdinti ant "letter", "legal" ar A4 formato popieriaus.

1. Įdėkite popieriaus ir nepamirškite uždaryti tiesioginės spausdinimo išvesties durelių.

2. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

3. Paspaudę Device Settings (įrenginio nustatymai) skirtuką nustatykite rankinį dvipusį

spausdinimą.

4. Spustelėję Finishing (baigimas) skirtuką (arba Paper Type/Quality (popieriaus tipas/

kokybė) skirtuką tam tikrose "Mac" tvarkyklėse), pasirinkite Print On Both Sides
(spausdinti ant abiejų pusių). Įsitikinkite, kad Straight Paper Path (tiesioginis popieriaus
kelias) pasirinktis yra nepažymėta.

5. Nustatykite puslapių kiekį lape į 2. Pasirinkite pageidaujamą įrišimo nustatymą ir

spustelėkite OK (gerai). Išspausdinkite dokumentą.

6. Jei spausdinate ant kortelių ar sunkios spausdinimo medžiagos, žiūrėkite skyrių

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

.

Informacija apie visas kitas spausdinimo medžiagas pateikta skyriuje

Rankinis dvipusis

spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

.

7. Lapus sulenkite ir susekite.

Pastaba

Šios funkcijos negalima naudoti Mac OS X v10.1 ir vėlesnių versijų sistemose prijungus
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvą.

68

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW