HP LaserJet 1320 Printer series - "EconoMode" (dažų tausojimo režimo) naudojimas

background image

"EconoMode" (dažų tausojimo režimo) naudojimas

Pasirinkus "EconoMode" režimą, spausdintuvas sunaudos mažiau dažų. Todėl galėsite
ilgiau nekeisti spausdinimo kasetės bei sumažės puslapio išspausdinimo kaina. Tačiau tai
taip pat sumažins spaudinio kokybę. Išspausdintas vaizdas yra šviesesnis, bet pakankamai
kokybiškas juodraščiams ar korektūroms atspaudams.

HP nerekomenduoja naudoti "EconoMode" režimą visą laiką. Jei "EconoMode" režimas yra
naudojamas visą laiką, kai vidutinė dažų danga yra žymiai mažesnė nei 5 procentai, tikėtina,
kad spausdinimo kasetės mechaninės dalys susidėvės dar nesibaigus dažams. Jei
spausdinimo kokybė dėl to pradeda mažėti, teks pakeisti spausdinimo kasetę, net jei dažai
joje ir nėra pasibaigę.

1. Įjungti "EconoMode" režimą galite spausdintuvo savybių lange (arba spausdinimo

nuostatų lange, jei įdiegta Windows 2000 ar XP sistema). Nurodymai pateikti skyriuje

Grafinio vaizdo kokybė

.

2. Spustelėję Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Finishing (baigimas) skirtuką (arba

Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse),
pažymėkite EconoMode laukelį.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

Pastaba

Kaip "EconoMode" režimą įjungti visoms būsimoms užduotims, žr. skyriuje

Grafinio vaizdo

kokybė

.

LTWW

"EconoMode" (dažų tausojimo režimo) naudojimas

43