HP LaserJet 1320 Printer series - Rankinis padavimas

background image

Rankinis padavimas

Rankinį padavimą rinkitės, kai vienu metu spausdinate ant kelių spausdinimo medžiagų,
pvz.: spausdinate voką, po to laišką, vėl voką ir t.t. Įkiškite voką į vieno lapo įvesties angą (1
dėklas), firminius blankus įkraukite į pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas).

Norėdami spausdinti rankiniu būdu, taikomojoje programoje atidarykite spausdintuvo savybių
arba spausdintuvo nustatymo dialoginį langą ir jame esančiame Source Tray (įvesties
dėklas) išplečiamajame sąraše pasirinkite Rankinis padavimas (1 dėklas). Išsamesni
nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

. Nustatę rankinio padavimą

programoje, įdėkite vieną spausdinimo medžiagos lapą ir spustelėkite

G

O

(vykdyti) mygtuką.

40

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW