HP LaserJet 1320 Printer series - Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

background image

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę
išvesties dėtuvę

Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos skirtingoms operacinėms sistemoms.

Windows

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 and XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

3. Paspaudę Device Settings (įrenginio nustatymai) skirtuką pasirinkite rankinį dvipusį

spausdinimą.

4. Spustelėję Finishing (baigimas) skirtuką, pasirinkite Print On Both Sides (spausdinti

ant abiejų pusių). Įsitikinkite, kad funkcija Straight Paper Path (tiesioginis popieriaus
kelias) pažymėta.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

64

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

5. Spausdinkite dokumentą naudodami vieno lapo įvesties angą (1 dėklas). Dėkite

puslapius į angą po vieną.

6. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus. Apverskite lapų pluoštą

išspausdinta puse žemyn ir nukreipkite viršutinį kraštą į spausdintuvą.

7. Pradėję nuo pirmojo atspausdinto lapo, dėkite juos po vieną į vieno lapo įvesties angą

(1 dėklas). Lapus dėkite išspausdinta puse žemyn ir viršutiniu kraštu į angą.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 spausdintuvas)

Pastaba

HP LaserJet 1160 spausdintuvas nepritaikytas spausdinti ant abiejų pusių operacinėje
sistemoje Mac OS X.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

LTWW

Spausdinimas ant abiejų popieriaus pusių (rankinis dvipusis spausdinimas)

65

background image

2. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), spustelėkite Layout (išdėstymas) ir pasirinkite

Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

3. Pasirinkite Correct Order for Straight Paper Path (teisinga tiesioginės popieriaus

išvesties tvarka).

4. Spausdinkite dokumentą naudodami vieno lapo įvesties angą (1 dėklas). Dėkite

puslapius į angą po vieną.

5. Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš išvesties dėklo ir padėkite į šalį, kol

nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo užduoties.

6. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus. Apverskite lapų pluoštą

išspausdinta puse žemyn ir nukreipkite viršutinį kraštą į spausdintuvą.

7. Pradėję nuo pirmojo atspausdinto lapo, dėkite juos po vieną į vieno lapo įvesties angą

(1 dėklas).

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas)

Pastaba

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas nepritaikytas spausdinti ant abiejų lapo pusių
operacinėje sistemoje Mac OS X.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Jei Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas ekrane, atlikite toliau

aprašytus veiksmus.

a. Parikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis

spausdinimas&bukletas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkyklės įdiegimo metu
nustačius Custom Install (nestandartinis įdiegimas).

b. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), tada Plug-In Preferences (papildomos

nustatos) ir spustelėkite į dešinę nukreiptą rodyklę. Į dešinę nukreipta rodykė
pakeičiama žemyn nukreipta rodykle, o ekrane parodoma "HP Manual
Duplex&Booklet" (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) funkcija.

c. Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP Manual

Duplex&Booklet (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) ir spustelėkite
Save Settings (išsaugoti nustatymus).

d. Pasirinkite Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada - Print on Both

Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

e. Pasirinkite Alternate output bin is open (straight through paper path) (kita

išvesties dėtuvė (tiesioginis popieriaus kelias) yra atidaryta).

3. Spausdinkite dokumentą naudodami vieno lapo įvesties angą (1 dėklas). Dėkite

puslapius į angą po vieną.

4. Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš išvesties dėklo ir padėkite į šalį, kol

nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo užduoties.

5. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus. Apverskite lapų pluoštą

išspausdinta puse žemyn ir nukreipkite viršutinį kraštą į spausdintuvą.

6. Pradėję nuo pirmojo atspausdinto lapo, dėkite juos po vieną į vieno lapo įvesties angą

(1 dėklas).

66

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno popieriaus lapo ("n
viename" spausdinimas)

Galite nurodyti puslapių, kuriuos norite išspausdinti ant vieno popieriaus lapo, skaičių. Jei
nurodysite lape išspausdinti daugiau nei vieną puslapį, išspausdinti puslapiai bus mažesni ir
išdėstyti tokia tvarka, kokia jie būtų spausdinami ant atskirų lapų.

1. Programoje, kurią naudojate spausdinimui, atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba

spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti
skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

2. Spustelėję Finishing (baigimas) skirtuką (arba Layout (išdėstymas) skirtuką tam tikrose

"Mac" tvarkyklėse), pasirinkite norimą ant vieno lapo spausdinti puslapių skaičių.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

3. Savybių lange taip pat yra puslapio kraštinių žymimasis laukelis ir atveriamasis meniu,

kuriame galite pasirinkti puslapių spausdinimo lape tvarką.

LTWW