HP LaserJet 1320 Printer series - Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

background image

Spausdinimas ant abiejų popieriaus pusių (rankinis dvipusis spausdinimas)

61

background image

4. Spustelėkite Finishing (baigimas) skirtuką ir pasirinkite Print On Both Sides

(spausdinti ant abiejų pusių). Įsitikinkite, kad Correct Order for Straight Paper Path
(teisinga tiesioginės popieriaus išvesties tvarka) funkcija arba Straight Paper Path
(tiesioginės išvesties kelias) funkcija yra nepažymėta.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

5. Išspausdinkite dokumentą.

6. Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš išvesties dėklo ir padėkite į šalį, kol

nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo užduoties.

7. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

Pastaba

Žvaigždutė paveikslėlyje žymi puslapių kampą.

62

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

8. Išspausdintų lapų pluoštą vėl įdėkite į įvesties dėklą. Spausdinama pusė turi būti

atversta į viršų, o apatinis kraštas - atsuktas į spausdintuvą.

9. Norėdami išspausdinti antrąjį puslapį paspauskite

G

O

(vykdyti) mygtuką derinimo pulte.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 spausdintuvas)

Pastaba

HP LaserJet 1160 spausdintuvas nėra pritaikytas spausdinti ant abiejų pusių operacinėje
sistemoje Mac OS X.

1. Patikrinkite, ar tiesioginės išvesties durelės yra uždarytos.

2. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), paspauskite Layout (išdėstymas) ir pasirinkite

Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

3. Išspausdinkite dokumentą.

4. Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš išvesties dėklo ir padėkite į šalį, kol

nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo užduoties.

5. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

6. Išspausdintų lapų pluoštą vėl įdėkite į įvesties dėklą. Spausdinama pusė turi būti

atversta į viršų, o apatinis kraštas - atsuktas į spausdintuvą.

7. Norėdami išspausdinti antrąjį lapo puslapį, paspauskite

G

O

(vykdyti) mygtuką derinimo

pulte.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas)

Pastaba

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas nėra pritaikytas spausdinti ant abiejų pusių
operacinėje sistemoje Mac OS X.

1. Patikrinkite, ar tiesioginės išvesties durelės yra uždarytos.

2. Jei Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas, atlikite toliau

išvardytus veiksmus.

a. Patikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis

spausdinimas&bukletas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkyklės įdiegimo metu
nustačius Custom Install (nestandartinis įdiegimas) pasirinktį.

b. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), spustelėkite Plug-In Preferences

(papildomos nuostatos) ir paspauskite į dešinę nukreiptą rodyklę. Į dešinę nukreipta
rodykė pakeičiama žemyn nukreipta rodykle, o ekrane parodoma "HP Manual
Duplex&Booklet" (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) funkcija.

LTWW

Spausdinimas ant abiejų popieriaus pusių (rankinis dvipusis spausdinimas)

63

background image

c. Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP Manual

Duplex&Booklet (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) ir spustelėkite
Save Settings (išsaugoti nustatymus).

d. Pasirinkite Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada - Print on Both

Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

3. Išspausdinkite dokumentą.

4. Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš išvesties dėklo ir padėkite į šalį, kol

nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo užduoties.

5. Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

6. Išspausdintų lapų pluoštą vėl įdėkite į įvesties dėklą. Spausdinama pusė turi būti

atversta į viršų, o apatinis kraštas - atsuktas į spausdintuvą.

7. Norėdami išspausdinti antrąjį lapo puslapį, paspauskite

G

O

(vykdyti) mygtuką derinimo

pulte.