HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimas ant nestandartinio formato medžiagos ir kortelių

background image

Spausdinimas ant nestandartinio formato medžiagos ir kortelių

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijų spausdintuvais galima spausdinti ant
nestandartinio formato medžiagos arba kortelių, kurių formatas yra nuo 76 x 127 mm iki
216 x 356 mm.

Pagrindinį tiekimo dėklą naudokite tada, kai reikia spausdinti ant daugelio lapų. Informacija
apie spausdintuvui tinkančius spausdinimo medžiagos formatus pateikta

Pagrindinis įvesties

dėklas (2 dėklas)

.

Dėmesio!

Prieš įdėdami lapus, patikrinkite, ar jie nesulipę.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Prieš įdėdami spausdinimo medžiagą, atidarykite vieno lapo įvesties angą (1 dėklas) ir

sureguliuokite kreiptuvus pagal lapo plotį.

3. Įdėkite spausdinimo medžiagą į vieno lapo įvesties dėklą (dėklą 1) siauruoju kraštu į

priekį ir spausdinama puse į viršų. Spausdintuvas įtrauks dalį medžiagos lapo ir stabtelės.

4. Spausdintuvo parametrų nustatymo lange pasirinkite reikiamą formatą. Programinės

įrangos nustatymai gali būti taikomi spausdintuvui vietoj nustatymų spausdintuvo
savybių lange.

5. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

6. Spustelėkite Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Paper (popierius) skirtuką (arba

Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse) ir
pasirinkite nestandartinį formatą. Nurodykite nestandartinio formato matmenis.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

LTWW

Spausdinimas ant nestandartinio formato medžiagos ir kortelių

57

background image

7. Išspausdinkite dokumentą.

Informacija apie tai, kaip spausdinti paduodant lapus rankomis, pateikta

Rankinis

padavimas

.

58

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW