HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimas ant skaidrių ir lipdukų

background image

Spausdinimas ant skaidrių ir lipdukų

Naudokite tik lazeriniams spausdintuvams skirtas skaidres ir lipdukus, tokius kaip
HP skaidrės ir HP LaserJet lipdukai. Daugiau informacijos žr. skyriuje

Spausdinimo

medžiagos specifikacijos

.

Dėmesio!

Spausdintuvo parametrų nustatymo lange pasirinkite teisingą medžiagos tipą taip, kaip
aprašyta žemiau. Spausdintuvas nustato kaitintuvo temperatūrą priklausomai nuo to, kokį
spausdinimo medžiagos tipą pasirinkote. Tokiu būdu skaidrės ar lipdukai apsaugomi nuo
pažeidimų spausdintuvo viduje.

Dėmesio!

Patikrinkite, ar medžiaga nesusilanksčiusi ir nesusiraičiusi, ar neįplyšęs kuris nors kraštas ir
ar netrūksta lipdukų.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Prieš įdėdami spausdinimo medžiagą atidarykite vieno lapo įvesties angą (1 dėklas) ir

sureguliuokite kreiptuvus pagal lapo plotį.

3. Įdėkite vieną lapą į vieno lapo įvesties angą (1 dėklas). Medžiagos lapą dėkite viršutiniu

galu į priekį ir spausdinama puse (t.y. šiurkščiąja puse) į viršų. Spausdintuvas įtrauks
dalį medžiagos lapo ir stabtelės.

Pastaba

Daugiau nei vieną skaidrę galite dėti į pagrindinį įvesties dėklą (2 dėklas). Vienu metu galima
įdėti iki 75 skaidrių.

4. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

5. Spustelėkite Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Paper (popierius) skirtuką (arba

Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse) ir
pasirinkite teisingą spausdinimo medžiagos tipą.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

6. Išspausdinkite dokumentą. Po vieną išspausdintos medžiagos lapą išimkite iš galinės

spausdintuvo pusės, kad jie vieni su kitais nesuliptų, ir padėkite ant lygaus paviršiaus.

LTWW

Spausdinimas ant skaidrių ir lipdukų

55