HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimas ant vokų

background image

Spausdinimas ant vokų

Naudokite tik vokus, tinkamus lazeriniams spausdintuvams. Daugiau informacijos žr. skyriuje

Spausdinimo medžiagos specifikacijos

.

Pastaba

Įdėkite vieną voką į vieno lapo įvesties angą (1 dėklas).

1. Kad vokai spausdinant nesusilankstytų, atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2. Prieš įdėdami voką, atidarykite vieno lapo įvesties angą (1 dėklas) ir sureguliuokite

medžiagos kreiptuvus pagal voko plotį.

LTWW

Spausdinimas ant vokų

53

background image

3. Voką įdėkite taip, kad jo pusė, ant kurios spausdinsite, būtų viršuje, viršutinis kraštas -

šalia kairiojo kreiptuvo. Įdėkite voką į angą. Spausdintuvas įtrauks voko dalį ir stabtelės.

Pastaba

Jei voko trumpajame krašte yra atlankas, tą kraštą į spausdintuvą kiškite pirmiausiai.

4. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

5. Spustelėkite Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Paper (popierius) skirtuką (arba

Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse) ir
pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą Envelope (vokas).

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

6. Atspausdinkite dokumentą.

Informacija apie tai, kaip spausdinti rankinio padavimo būdu, pateikta

Rankinis padavimas

.

54

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW