HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kokybės nustatymų apžvalga

background image

Spausdinimo kokybės nustatymų apžvalga

Spausdinimo kokybės nustatymai - tai atspaudo tamsumo, šviesumo bei grafinių vaizdų
spausdinimo stiliaus nustatymai. Naudodamiesi spausdinimo kokybės nustatymais galite
optimizuoti spausdinimo ant tam tikros medžiagos kokybę. Daugiau informacijos žr. skyriuje

Spausdinimo kokybės optimizavimas pagal medžiagos tipus

.

Keisdami spausdintuvo savybes galite suderinti spausdinimo užduotis. Nustatymų galimybės
išvardytos žemiau.

1200 dpi (taškų viename colyje): (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams)
"ProRes 1200" raiškos funkcija suteikia ypač aukštą ("fine-line") spausdinimo kokybę
1200 x 1200 dpi raiškos atspaudams.

1200 dpi (taškų viename colyje) efektyvi išvesties kokybė: "FastRes 1200" raiškos
funkcija 1200 dpi (taškų colyje) raiškos atspaudams suteikia efektyvią išvesties kokybę.

600 dpi (taškų viename colyje): raiškos padidinimo technologija (REt) pagerina teksto
spausdinimo kokybę 600 x 600 dpi (taškų viename colyje) raiškos atspauduose.

"EconoMode" (dažų tausojimo režimas): tekstas spausdinamas naudojant mažiau
dažų. Pasirinkite šį nustatymą spausdindami juodraščius. Jį galite įjungti nepriklausomai
nuo pasirinktų kitų spausdinimo kokybės parametrų. Daugiau informacijos žr. skyriuje

"EconoMode" (dažų tausojimo režimo) naudojimas

.

1. Atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba spausdinimo nuostatų langą, jei naudojate

Windows 2000 ir XP operacinę sistemą). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo

savybės (tvarkyklė)

.

2. Spustelėję Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Finishing (baigimas) skirtuką (arba

Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse),
nustatykite pageidaujamą spausdinimo kokybę.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

Pastaba

Jei norite pakeisti spausdinimo kokybės nustatymus visiems būsimiems spausdinimo
darbams, spustelėkite Start (pradžia) "Windows" užduočių juostoje ir atidarykite savybių
langą. Jei spausdinimo kokybės nustatymus reikia pakeisti tik tai programai, iš kurios
siunčiate spausdinimo darbą, pasirinkite Print Setup (spausdinimo nustatymo) meniu ir
jame atidarykite savybių langą. Daugiau informacijos žr. skyriuje

Spausdintuvo savybės

(tvarkyklė)

.

42

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW