HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo kokybės optimizavimas pagal medžiagos tipus

background image

Spausdinimo kokybės optimizavimas pagal medžiagos tipus

Spausdinimo medžiagos tipo nustatymai reguliuoja spausdintuvo saugiklio temperatūrą.
Šiuos nustatymus galite pasirinkti priklausomai nuo to, kokį spausdinimo medžiagos tipą
naudojate, ir taip optimizuoti spausdinimo kokybę.

Optimizavimo nustatymus galite keisti pasirinkę spausdintuvo tvarkyklėje esantį Paper
(popieriaus) skirtuką, naudodami programą "HP toolbox" arba įdėtąjį tinklo serverį.

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijų spausdintuvuose galima pasirinkti kelis
spausdinimo režimus, kurie leidžia spausdintuvą geriau priderinti naudojamai spausdinimo
medžiagai. Toliau pateiktose lentelėse apžvelgti tvarkyklių spausdinimo režimai.

Pastaba

Naudojant CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL, ar ROUGH režimus, spausdintuvas stabteli
po kiekvieno atspausdinto puslapio, dėl to sumažėja atspausdintų puslapių per minutę
skaičius.

Tvarkyklių spausdinimo režimai

Režimas

Tikslas ir spausdinimo medžiaga

PLAIN (paprastas)

75 iki 104 g/m

2

LIGHT (lengvas)

< 75 g/m

2

HEAVY (sunkus)

90 iki 105 g/m

2

CARDSTOCK (kortelių)

Kortelės ar stora spausdinimo medžiaga

TRANSPARENCY (skaidrių)

4-mil, 0,1 vienspalvės skaidrės projektoriams

ENVELOPE (vokų)

Standartiniai HP LaserJet vokai

LABEL (lipdukų)

Standartiniai HP LaserJet lipdukai

BOND (ypač aukštos kokybės popieriaus)

Ypač aukštos kokybės popierius

ROUGH (grublėto)

Grublėtas popierius

44

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW