HP LaserJet 1320 Printer series - Spausdinimo užduoties atšaukimas

background image

Spausdinimo užduoties atšaukimas

Spausdinimo užduotį galite atšaukti taikomojoje programoje arba spausdinimo užduočių
eilėje.

Norėdami iš karto sustabdyti spausdinimą, išimkite iš spausdintuvo likusius popieriaus lapus.
Spausdintuvui sustojus, atlikite vieną iš žemiau išvardytų veiksmų.

Spausdintuvo derinimo pultas: atšaukti spausdinimo užduotį galite paspaudę ir atleidę

C

ANCEL

(atšaukti) mygtuką spausdintuvo derinimo pulte.

Taikomoji programa: dažniausiai ekrane parodomas dialoginis langas, kuriame galite
atšaukti spausdinimo užduotį.

"Windows" spausdinimo užduočių eilė: jei spausdinimo užduotis yra spausdinimo
užduočių eilėje (kompiuterio atmintyje) arba spausdinimo kaupoje, ištrinkite ją iš ten.
Windows 98, Me, 2000, arba XP sistemoje spustelėkite Start (pradžia), Settings
(nustatymai) ir atidarykite Printers (spausdintuvai) langą. Dukart spustelėkite
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 piktogramą ir atidarykite spausdinimo
užduočių langą, tada pasirinkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite Delete (ištrinti).

Spausdinimo eilė darbalaukyje (Mac OS): "Mac OS 9" sistemoje dukart spustelėkite
spausdintuvo piktogramą Finder (ieškiklio) lange ir atidarykite spausdinimo užduočių
eilę, tada pažymėkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite Trash (išmesti). "Mac OS X"
operacinėje sistemoje atidarykite Print Center (spausdinimo centrą) (arba Printer
Setup Utility
(spausdintuvo nustatymo programą), jei įdiegta v10.3 versija), dukart
spustelėkite spausdintuvo pavadinimą, pasirinkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite
Delete (ištrinti).

"HP Toolbox" programa: atidarykite "HP toolbox", pereikite į spausdintuvo Device
Status
(prietaiso būklės) puslapį ir spustelėkite Cancel Job (atšaukti užduotį). Daugiau
informacijos žr. skyriuje

"HP toolbox" programos naudojimas

.

Įdėtasis tinklo serveris: atidarykite spausdintuvo įdėtojo tinklo serverio puslapį ir
spustelėkite Cancel Job (atšaukti užduotį). Daugiau informacijos žr. skyriuje

Įdėtojo

tinklo serverio naudojimas

.

Jei, nutraukus spausdinimą, būklės lemputės derinimo pulte nebaigia mirksėti, vadinasi,
kompiuteris spausdintuvui dar siunčia spausdinimo užduotį. Ištrinkite užduotį iš spausdinimo
užduočių eilės arba palaukite, kol kompiuteris baigs siųsti duomenis. Spausdintuvas grįš į
parengties būseną.

LTWW

Spausdinimo užduoties atšaukimas

41