HP LaserJet 1320 Printer series - Vandens ženklų spausdinimas

background image

Vandens ženklų spausdinimas

Pasirinkę vandens ženklų spausdinimo funkciją, tekstą galite spausdinti dokumento fone.
Pvz., įstrižai ant pirmojo ar ant visų dokumento puslapių didelėmis pilkomis raidėmis galite
išspausdinti užrašą "Juodraštis" arba "Konfidencialu".

1. Programoje, kurią naudojate spausdinimui, atidarykite spausdintuvo savybių langą (arba

spausdinimo nuostatų langą, jei Jūsų kompiuteryje įdiegta Windows 2000 ar XP
sistema). Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo savybės (tvarkyklė)

.

2. Spustelėkite Effects (efektai) skirtuką (arba Watermark/Overlay (vandens ženklas/

perdanga) skirtuką kai kuriose "Mac" tvarkyklėse) ir pasirinkite pageidaujamą vandens
ženklą.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes.
Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite spausdintuvo savybių
operatyviojoje pagalboje.

LTWW

Vandens ženklų spausdinimas

69

background image

70

Skyrius 4 Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

5