HP LaserJet 1320 Printer series - Prijungimas prie tinklo

background image

Prijungimas prie tinklo

Vieną tinklo laido galą prijunkite prie tinklo kištuko įrenginio galinėje pusėje, kitą – prie tinklo.
Spausdintuvo tvarkyklės turi būti įdiegtos į visus prie tinklo prijungtus kompiuterius.

Pastaba

Žemiau išvardytas procedūras galima atlikti tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir
HP LaserJet 1320nw spausdintuvams.

Prieš atlikdami žemiau aprašytas procedūras, įsitikinkite, kad "Ethernet" tinklas funkcionuoja.

Kaip spausdintuvą prijungti prie tinklo?

HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn arba HP LaserJet 1320nw spausdintuvą galite
prijungti prie laidinio tinklo, jei turite šiuos komponentus:

veikiantį vielinį tinklą,

"CAT-5 Ethernet" laidą.

Norėdami prijungti spausdintuvą prie tinklo, atlikite žemiau išvardytus veiksmus.

1. Prijunkite "CAT-5 Ethernet" laidą prie "Ethernet" koncentratoriaus arba maršrutizatoriaus

lizdo.

2. Prijunkite "Ethernet" laidą prie "Ethernet" lizdo spausdintuvo galinėje pusėje.

3. Patikrinkite, ar įsižiebusi viena iš tinklo lempučių ("10" arba "100"), įtaisytų ant tinklo lizdo

spausdintuvo galinėje pusėje.

Pastaba

Spausdintuvo tinklo nustatymų aktyvavimas ir paruošimas naudoti gali užtrukti iki kelių
sekundžių. Jei nei viena tinklo lempučių neįsižiebia, žr. skyrių

Įdiegimo tinkle problemos

4. Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį. Daugiau informacijos žr.

Tinklo

konfigūracijos puslapis

.

Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą?

1. Uždarykite visas taikomąsias programas.

2. Įdėkite programinės įrangos įdiegimo kompaktinį diską į kompaktinių diskų diskasukį

kompiuteryje. Ekrane pasirodo sveikinimo langas.

LTWW

Tinklo jungtys

25

background image

3. Spustelėkite Next (kitas) ir, vadovaudamiesi diegimo vedlio nurodymais, patikrinkite ir

paruoškite sistemą, įdiekite tvarkykles, programinę įrangą bei jos papildymus.

Tai gali užtrukti kelias minutes.

Kaip išspausdinti tinklo konfigūracijos puslapį?

Kai spausdintuvas yra parengties būklėje, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę

G

O

(vykdyti) mygtuką. Tinklo konfigūracijos puslapis bus automatiškai išspausdintas kartu su

spausdintuvo konfigūracijos puslapiu.

Pastaba

Norėdami nustatyti standartinius tinklo kortos parametrus, palaikykite nuspaudę "Reset"
(grįžties) mygtuką spausdintuvo galinėje pusėje, kai spausdintuvas yra išjungtas. Laikydami
nuspaudę "Reset" (grįžties) mygtuką, įjunkite spausdintuvą ir neatleiskite mygtuko, kol
spausdintuvas pereis į parengties būklę.

26

Skyrius 2 Spausdintuvo jungtys

LTWW