HP LaserJet 1320 Printer series - Aplinkosaugos duomenys

background image

Aplinkosaugos duomenys

Darbo aplinka

Spausdintuvas įjungtas į kintamosios srovės
maitinimo lizdą

Temperatūra: nuo 10° C iki 32,5° C

Drėgmė: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)

Saugojimo aplinka

Spausdintuvas išjungtas iš kintamosios srovės
maitinimo lizdo

Temperatūra: nuo 0° C iki 40° C

Drėgmė: nuo 10 iki 80 % (be kondensacijos)

Pastaba

Nurodyti dydžiai galioja nuo 2004 m. balandžio mėn. 1 d. Jie gali būti keičiami be išankstinio
įspėjimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu

http://www.hp.com/support/lj1160/

arba

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

130

Priedas A Spausdintuvo specifikacija

LTWW