HP LaserJet 1320 Printer series - Elektriniai duomenys

background image

Elektriniai duomenys

Atsargiai!

Maitinimo srovės duomenys skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono, kuriame spausdintuvas
parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Kitaip galite sugadinti spausdintuvą,
o garantija neteks galios.

HP LaserJet 1160 spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (20 lapų per minutę):
340 vatų (vidutinė galia)

Parengties arba energijos tausojimo
(PowerSave*) būklėje: 4 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama
grandinės talpa

4,5 A, kai įtampa yra 115 voltų

2,6 A, kai įtampa yra 230 voltų

HP LaserJet 1320 spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (22 lapai per minutę):
340 vatų (vidutinė galia)

Parengties arba energijos tausojimo
(PowerSave*) būklėje: 6 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama
grandinės talpa

4,5 A, kai įtampa yra 115 voltų

2,6 A, kai įtampa yra 230 voltų

HP LaserJet 1320n spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (22 lapai per minutę):
345 vatai (vidutinė galia)

Parengties arba energijos tausojimo
(PowerSave*) būklėje: 6 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

132

Priedas A Spausdintuvo specifikacija

LTWW

background image

Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama
grandinės talpa

4,5 A, kai įtampa yra 115 voltų

2,6 A, kai įtampa yra 230 voltų

HP LaserJet 1320nw spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (22 lapai per minutę):
345 vatai (vidutinė galia)

Parengties arba energijos tausojimo
(PowerSave*) būklėje: 6 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama
grandinės talpa

4,5 A, kai įtampa yra 115 voltų

2,6 A, kai įtampa yra 230 voltų

Pastaba

Nurodyti dydžiai galioja nuo 2004 m. balandžio mėn. 1 d. Jie gali būti keičiami be išankstinio
įspėjimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu

http://www.hp.com/support/lj1160/

arba

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

Pastaba

Nurodyta didžiausia galios reikšmė, išmatuota spausdinant nespalvotai ir esant standartinei
įtampai.

Pastaba

Standartinis spausdintuvo parengties režimo perjungimo į energijos tausojimo
("PowerSave") režimą laikas ir laikas nuo energijos tausojimo režimo iki spausdinimo
pradžios yra labai trumpas (mažiau nei 10 sekundžių) dėl ypač greito kaitintuvo.

Pastaba

Šilumos išsklaidymas parengties būsenoje yra 20 BTU/val.

HP LaserJet 1320n spausdintuvas (tęsinys)

LTWW

Elektriniai duomenys

133