HP LaserJet 1320 Printer series - Informacijos skirtukas

background image

Informacijos skirtukas

Informacinių puslapių grupę sudaro žemiau išvardyti puslapiai.

Prietaiso būklė. Šiame puslapyje parodoma spausdintuvo būklė ir likusioji HP
eksploatacinių medžiagų tarnavimo trukmė. Taip pat parodoma įrenginio informacija,
tokia kaip tinklo vardas, tinklo adresas ir modelio informacija.

Konfigūracija. Šiame puslapyje pateikta informacija iš konfigūracijos puslapio.

Eksploatacinių medžiagų būklė. Šiame puslapyje parodoma likusioji HP
eksploatacinių medžiagų tarnavimo trukmė ir jų dalių numeriai.

Norėdami užsisakyti naujų eksploatacinių medžiagų, spustelėkite Order Supplies
(eksploatacinių medžiagų užsakymas) iš Other Links (kitos nuorodos) sąrašo,
kairėje lango pusėje.

Apsilankyti interneto svetainėje galite tik jei Jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.

Įvykių ataskaita. Šiame puslapyje pateiktas visų spausdintuvo įvykių ir klaidų sąrašas.

Spausdinimo informacijos puslapiai. Šiame puslapyje esančios nuorodos suteikia
galimybę išspausdinti įvairius informacinius puslapius, saugomus spausdintuvo atmintyje.