HP LaserJet 1320 Printer series - Kaip atidaryti įdėtąjį tinklo serverį?

background image

Kaip atidaryti įdėtąjį tinklo serverį?

1. Palaikomoje tinklo naršyklėje surinkite spausdintuvo IP adresą arba valdančiojo serverio

vardą. Nustatyti IP adresą galite tiesiogiai iš spausdintuvo – išspausdinę konfigūracijos
puslapį. Palaikykite nuspaudę mygtuką

G

O

(vykdyti) 5 sekundes.

Pastaba

Atidarytą svetainę galite įtraukti į žymelių sąrašą, iš kurio į svetainę galėsite greitai grįžti
vėliau.

2. Įdėtasis tinklo serveris turi tris skirtukus, kuriuose pateikta informacija apie

spausdintuvą : Information (informacijos) skirtuką, Settings (nustatymų) skirtuką ir
Networking (tinklo nustatymų) skirtuką. Spustelėkite skirtuką, kurį norite peržiūrėti.

LTWW

Įdėtojo tinklo serverio naudojimas

35