HP LaserJet 1320 Printer series - Kitos nuorodos

background image

Kitos nuorodos

Šiame langelyje pateiktos nuorodos į interneto svetaines. Spustelėkite šias nuorodas, jei prie
Jūsų kompiuterio prijungtas internetas. Jei internetu naudojatės per telefoninį ryšį ir, atidarius
įdėtąjį tinklo serverį, prie svetainės prisijungti nepavyko, iš pradžių prisijunkite prie interneto
ir tik tuomet spauskite nuorodas. Prisijungiant gali tekti uždaryti įdėtąjį tinklo serverį ir vėliau
jį vėl atidaryti.

Product Registration (produkto registracija). Naudodamiesi šia nuoroda, prisijungsite
prie produkto registracijos puslapio HP interneto svetainėje.

Order Supplies (eksploatacinių medžiagų užsakymas). Spustelėktie šią nuorodą, jei
norite prisijungti prie "Sure Supply" interneto svetainės ir užsisakyti aukščiausios
kokybės HP eksploatacinių medžiagų iš HP arba pasirinkto HP atstovo.

Product Support (produkto palaikymas). Spustelėjus šią nuorodą atidaroma
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvo pagalbos svetainė. Galite ieškoti pagalbinės
informacijos pagrindinėmis temomis.

LTWW

Įdėtojo tinklo serverio naudojimas

37