HP LaserJet 1320 Printer series - Tinklo nustatymų skirtukas

background image

Tinklo nustatymų skirtukas

Šiame skirtuke tinklo administratorius gali valdyti su tinklu susijusius spausdintuvo
nustatymus, kai spausdintuvas prijungtas prie IP bazės tinklo.

36

Skyrius 3 Spausdintuvo valdymas

LTWW